1 2 3
Змінено ставки податку за землю Друкувати Написати листа
Середа, 15 березня 2017 08:45

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році » № 1791-VШ від 20.12.2016 року  збільшено мінімальні граничні ставки   справляння плати за землю, як складової податку на майно на території Глобинської міської ради. Зазначене рішення депутатів Глобинської міської ради№110  від 6 березня 2017 року  прийняте ними на 18 сесії І скликання.

Подаємо повний текст  вказаного  рішення Глобинської міської ради:


ГЛОБИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вісімнадцята сесія першого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

6 березня 2017 року №110

Про приведення у відповідність до Податкового кодексу Положення     про справляння плати за землю, як складової податку на майно на території Глобинської міської ради, затвердженого рішенням четвертої сесії Глобинської міської ради І скликання від 12 січня 2016 року №7

Керуючись ст.143, ст.144 Конституції України, ст.269-288 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 року, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році » № 1791-VШ від 20.12.2016 року, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету, фінансів та соціального розвитку міської ради, керуючись п.24 ч.1 ст.26, ст.69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Глобинська міська рада в и р і ш и л а:

1.Внести зміни в п.п. 5.2. п.5 розділу 5 Положення     про справляння плати за землю, як складової податку на майно на території Глобинської міської ради, виклавши його в наступній редакції:

« 5.2  Середня ставка земельного податку земель сільськогосподарського призначення незалежно від місця розташування у процентному відношенні від нормативної грошової оцінки землі з урахуванням коефіцієнта інфляції визначеному у відповідності до діючого законодавства:

 

Рілля

Багаторічні насадження

Пасовища

Сіножаті

Землі водного фонду

Землі загального користування

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

 

2. Дане рішення  чинне з моменту прийняття.

3. Положення    про справляння плати за землю, як складової податку на майно на території Глобинської міської ради читати  в новій редакції (додається).

4. Виконкому Глобинської ради оприлюднити дане рішення на сайті міської ради.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціального розвитку (Кучугура З.І.)

Міський голова                                                                        С.В.Джусь

 

 

                                                                                                                                        Додаток

                                                                                                     до рішення вісімнадцятої сесії Глобинської міської ради

                                                                                                    І скликання від 6 березня  2017 року №110

П О Л О Ж Е Н Н Я

про справляння плати за землю, як складової податку на майно, на території

Глобинської міської ради

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Положення про справляння плати за землю, як складової податку на майно (далі – Положення) розроблено на основі  Податкового кодексу України №2755-17 ВР затвердженого 02 грудня 2010 року,  Закону України  «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році » № 909-VШ від 24.12.2015 року.

1.2. Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами на території Глобинської об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.

 

Розділ 2.  Платники земельного податку

2.1 Платниками податку є:

2.1.1. власники земельних ділянок;

2.1.2. землекористувачі.

2.2 Особливості справляння податку суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються Податковим  кодексом.

Розділ 3. Об'єкт оподаткування земельним податком

3.1. Об'єктами оподаткування є:

3.1.1.  земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

3.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

 

Розділ 4. База оподаткування земельним податком

4.1.Базою оподаткування є:

4.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації;

4.1.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

Розділ 5.  Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

5.1. Середня ставка земельного податку земель несільськогосподарського призначення в межах населених пунктів Глобинської міської ради ( включно м. Глобине, згідно економіко-планувальних зон (Додаток 1 нормативно грошової оцінки),у процентному відношенні від нормативної грошової оцінки землі з урахуванням коефіцієнта інфляції визначеному у відповідності до діючого законодавства:

Землі житлової забудови

 

Землі комерційного використання

Землі технічної інфраструктури

Землі промисловості

Землі громадського

призначення

0,03%

1 %

1 %

1 %

1 %

 

5.2  Середня ставка земельного податку земель сільськогосподарського призначення незалежно від місця розташування у процентному відношенні від нормативної грошової оцінки землі з урахуванням коефіцієнта інфляції визначеному у відповідності до діючого законодавства:

Рілля

Багаторічні насадження

Пасовища

Сіножаті

Землі водного фонду

Землі загального користування

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

 

5.3 За земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності), ставка податку встановлюється у розмірі 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки.

 

Розділ 6.  Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

6.1. Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, встановлюється у розмірі 1 відсотка від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі  по області.

6.2. Ставка податку за  земельні   ділянки ,на яких  розташовані  аеродроми встановюється у  розмірі 0,02 % від нормативної грошової  оцінки одиниці площі  ріллі  по  Полтавській  області

 

Розділ 7.  Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

7.1. Від сплати податку звільняються:

7.1.1. інваліди першої і другої групи;

7.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

7.1.3. пенсіонери (за віком);

7.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

7.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

7.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 7.1 цієї статті, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

7.2.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

7.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в містах - не більш як 0,10 гектара;

7.2.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

7.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

7.2.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

7.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику фіксованого сільськогосподарського податку.

 

 

Розділ  8. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

8.1. Від сплати податку звільняються:

8.1.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів, релігійні організації;

8.1.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

8.1.3. органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

8.1.4. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

8.1.5. комунальні підприємства, які фінансуються з бюджету міської ради.

 

Розділ  9. Особливості оподаткування платою за землю

9.1. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

9.2. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

Розділ  10. Податковий період для плати за землю

10.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

10.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

Розділ  11. Порядок обчислення плати за землю

11.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

11.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік.

11.3. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

11.4. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

11.5. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

11.6. Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 281.1 статті 281 Податкового кодексу за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

 

Розділ  12. Строк сплати плати за землю

12.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

12.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

12.3. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

12.4. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

12.5. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами,  податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

12.6. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

12.7 Податок  сплачується  за місцем розташування об'єкта оподаткування і зараховується до  бюджету Глобинської міської ради згідно  з положеннями Бюджетного кодексу України.

Розділ  13. Орендна плата

13.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

13.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

13.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

13.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

13.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди відповідно до прийнятих ставок орендної плати.

13.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

13.7. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог статей 285-287 Податкового кодексу.

 

Секретар міської ради                                        Лазаренко С.В

 

 

 

ГЛОБИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вісімнадцята сесія першого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

6 березня 2017 року №111

Про приведення у відповідність до Податкового кодексу рішення четвертої сесії першого скликання Глобинської міської ради за №11 від 12.01.2016 року «Про встановлення ставки податку на майно (в частині транспортного податку) на території Глобинської міської ради»

 

Керуючись ст.143, ст.144 Конституції України, ст.267 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010року, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році » № 1791-VШ від 20.12.2016 року, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету, фінансів та соціального розвитку міської ради, керуючись п.24 ч.1 ст.26, ст.69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Глобинська міська рада в и р і ш и л а:

 

1.Внести зміни в в першому абзаці п.1 рішення № 11 від 12.01.2016 року цифри «750» змінити на «375»

2. Дане рішення  чинне з моменту прийняття.

3. Виконкому Глобинської ради оприлюднити дане рішення на сайті міської ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціального розвитку (Кучугура З.І.)

Міський голова                                                                              С.В.Джусь

 

 

 

 

 
Цікава стаття? Поділися нею з іншими:

Додати коментар

Правила додавання коментарів

Шановні користувачі нашого сайту, переконливо просимо ознайомитись з правилами додавання коментарів.

Мови нашого сайту - українська та російська. Звертайте увагу на правопис. Використання трансліту (написання українських, російських слів символами латиниці) при написанні повідомлень допускається тільки в крайніх випадках. Правка коментарів, які відповідають правилам сайту, не проводиться.

В коментарях категорично заборонено:

1. лайки, нецензурні вирази;
2. порушень законів Конституції України, некоректних висловів щодо державних символів;
3. ознак ксенофобії та релігійної ворожнечі;
4. реклами, спаму, флуду тощо.
5. особиста образа.
6. поширення недостовірної інформації (коментар буде видалений до моменту надання доказів!)

Всі коментарі, що порушують правила, будуть видалені з посиланням на відповідний пункт правил!
Дякуємо за порозуміння.


Захисний код
ОновитиПошук по сайту

Фотогалерея

Глобинська міська рада