1 2 3
Про затвердження Положення про справляння плати за землю, як складової податку на майно Друкувати Написати листа

Регуляторний акт

На публічне обговорення виноситься проект рішення Глобинської міської ради та аналіз регуляторного впливу проекту рішення «Про затвердження Положення про справляння плати за землю, як складової податку на майно на території Глобинської міської ради».

Із зауваженнями та пропозиціями звертатися до виконавчого комітету Глобинської міської ради як на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду так і у письмовому вигляді за адресою: м.Глобине, вул. Леніна,285. За додатковою інформацією звертатись за  тел. 24-3-43.

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛОБИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ГЛОБИНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

______ сесія  6  скликання

ПРОЕКТ       Р І Ш Е Н Н Я

 

від _______________________ року  № _____

 

Про  затвердження  Положення     про

справляння плати за землю, як складової податку на майно на території Глобинської міської ради

 

Керуючись ст. 143, ст.  144 Конституції України, ст.269-288 Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» № 71-VШ від 28.12.2014 року, Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010року, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись п.24 ч.1 ст.26, ст.69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію спеціаліста І категорії фінансового відділу виконкому Глобинської міської ради Хомуляк Г.О., Глобинська міська рада в и р і ш и л а:

 

1. Затвердити Положення про справляння плати за землю, як складової податку на майно,  на території Глобинської міської ради (додається).

2. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2016 р.

3. Виконкому Глобинської міської ради забезпечити оприлюднення Положення про справляння плати за землю, як складової податку на майно,  на території  Глобинської міської ради.

4.  Рішення 48 сесії Глобинської міської ради 6 скликання від 15.01.2015 року № 8 «Про затвердження Положення про справляння плати за землю, як складової податку на майно на території Глобинської міської ради» вважати таким, що втратило чинність з 01.01.2016 року.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету і фінансів (Гудим Г.П.)

 

 

Міський голова                                                                     Джусь С.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення _______________сесії                                                                                                              Глобинської міської ради

6 скликання від____________  2016 року №__

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про справляння плати за землю, як складової податку на майно, на території

Глобинської міської ради

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Положення про справляння плати за землю, як складової податку на майно (далі – Положення) розроблено на основі  Податкового кодексу України №2755-17 ВР затвердженого 02 грудня 2010 року,  Закону України  «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 р. № 71-VIII.

1.2. Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами на території Глобинської міської ради.

 

Розділ 2.  Платники земельного податку

2.1 Платниками податку є:

2.1.1. власники земельних ділянок;

2.1.2. землекористувачі.

2.2 Особливості справляння податку суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються Податковим  кодексом.

Розділ 3. Об'єкт оподаткування земельним податком

3.1. Об'єктами оподаткування є:

3.1.1.  земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

3.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

 

Розділ 4. База оподаткування земельним податком

4.1.Базою оподаткування є:

4.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації;

4.1.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

Розділ 5.  Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

5.1. Середня ставка земельного податку земель несільськогосподарського призначення в межах населених пунктів Глобинської міської ради у процентному відношенні від нормативної грошової оцінки землі з урахуванням коефіцієнта інфляції визначеному у відповідності до діючого законодавства:

Населений пункт

Землі житлової забудови

 

Землі комерційноговикористання

Землі технічної інфраструктури

Землі промисловості

Землі громадського

призначення

Старий Хутір

0,03%

1 %

1 %

1 %
1 %

Новомосковське

0,03%

1 %

1 %

1 %

1 %

Новодорожнє

0,03%

1 %

1 %

1 %

1 %

Кордубанове

0,03%

1 %

1 %

1 %

1 %

Черевані

0,03%

1 %

1 %

1 %

1 %

Шепелівка

0,03%

1 %

1 %

1 %

1 %

Семимогили

0,03%

1 %

1 %

1 %

1 %

 

5.2  Середня ставка земельного податку земель сільськогосподарського призначення в межах населених пунктів  у процентному відношенні від нормативної грошової оцінки землі з урахуванням коефіцієнта інфляції визначеному у відповідності до діючого законодавства:

Населений пункт

Рілля

Багаторічні насадження

Пасовища

Сіножаті

Старий Хутір

0,1%

0,03%

-

0,1%

Новомосковське

0,1%

0,03%

-

-

Ново дорожнє

0,1%

0,03%

0,1%

-

Кордубанове

0,1%

0,03%

-

-

Черевані

0,1%

0,03%

0,1%

0,1%

Шепелівка

0,1%

0,03%

0,1%

-

Семимогили

0,1%

0,03%

0,1%

0,1%

5.3  Середня ставка земельного податку земель сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення по м. Глобине , згідно економіко-планувальних зон (Додаток 1 нормативно грошової оцінки), у процентному відношенні від нормативної грошової оцінки землі з урахуванням коефіцієнта інфляції визначеному у відповідності до діючого законодавства

Економікоплануваль-

на зона

Житло-ва забудо-

ва

Комерційне вико- ристання

 

Громад-ське призна-чення

Землі промис-ловості

 

Технічна інф-раструктура

Рілля

Багаторічні насад-ження

Пасо-вища

Сіно-жаті

1

0,03 %

1%

1%

1%

1%

0,1%

0,03%

0,1%

0,1%

2

0,03 %

1%

1%

1%

1%

0,1%

0,03%

0,1%

0,1%

3

0,03 %

1%

1%

1%

1%

0,1%

0,03%

0,1%

0,1%

4

0,03 %

1%

1%

1%

1%

0,1%

0,03%

0,1%

0,1%

5

0,03 %

1%

1%

1%

1%

0,1%

0,03%

0,1%

0,1%

6

0,03 %

1%

1%

1%

1%

0,1%

0,03%

0,1%

0,1%

7

0,03 %

1%

1%

1%

1%

0,1%

0,03%

0,1%

0,1%

8

0,03 %

1%

1%

1%

1%

0,1%

0,03%

0,1%

0,1%

9

0,03 %

1%

1%

1%

1%

0,1%

0,03%

0,1%

0,1%

10

0,03 %

1%

1%

1%

1%

0,1%

0,03%

0,1%

0,1%

11

0,03 %

1%

1%

1%

1%

0,1%

0,03%

0,1%

0,1%

12

0,03 %

1%

1%

1%

1%

0,1%

0,03%

0,1%

0,1%

13

0,03 %

-

-

-

-

0,1%

0,03%

0,1%

0,1%

 

5.4 За земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності), ставка податку встановлюється у розмірі 1 відсотків від їх нормативної грошової оцінки.

 

Розділ 6.  Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

6.1. Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, встановлюється у розмірі 0,15 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі  по області.

Розділ 7.  Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

7.1. Від сплати податку звільняються:

7.1.1. інваліди першої і другої групи;

7.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

7.1.3. пенсіонери (за віком);

7.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

7.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

7.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 7.1 цієї статті, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

7.2.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

7.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в містах - не більш як 0,10 гектара;

7.2.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

7.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

7.2.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

7.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику фіксованого сільськогосподарського податку.

 

Розділ  8. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

8.1. Від сплати податку звільняються:

8.1.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів, релігійні організації;

8.1.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

8.1.3. органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

8.1.4. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

8.1.5. комунальні підприємства, які фінансуються з бюджету міської ради.

 

Розділ  9. Особливості оподаткування платою за землю

9.1. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

9.2. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

Розділ  10. Податковий період для плати за землю

10.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

10.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

Розділ  11. Порядок обчислення плати за землю

11.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

11.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік.

11.3. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

11.4. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

11.5. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

11.6. Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 281.1 статті 281 Податкового кодексу за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

 

Розділ  12. Строк сплати плати за землю

12.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

12.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

12.3. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

12.4. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

12.5. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами,  податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

12.6. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

12.7 Податок  сплачується  за місцем розташування об'єкта оподаткування і зараховується до  бюджету Глобинської міської ради згідно  з положеннями Бюджетного кодексу України.

Розділ  13. Орендна плата

13.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

13.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

13.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

13.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

13.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди відповідно до прийнятих ставок орендної плати.

13.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

13.7. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог статей 285-287 Податкового кодексу.

 

 

Секретар міської ради                               Токаренко Г.В.

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення міської ради

«Про затвердження Положення про справляння плати за землю, як складової податку на майно на території Глобинської міської ради»

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Глобинської міської ради «Про затвердження Положення про справляння плати за землю, як складової податку на майно на території Глобинської міської ради» підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 №308.

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання.

У зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VIII, на органи місцевого самоврядування були покладені повноваження по встановленню ставки земельного податку та пільг щодо земельного податку.

Проектом рішення запропоновано розв’язок проблеми визначення, на законних підставах, розміру земельного податку на земельні ділянки, розташовані на території Глобинської міської ради.

За відсутності вищевказаного регулювання сплата податку за земельні ділянки буде здійснюватися з порушенням вимог Податкового кодексу України.

2. Визначення цілей державного регулювання.

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі аналізу впливу регуляторного акту. Основними цілями його прийняття є:

 

-  дотримання вимог Податкового кодексу в частині встановлення ставки земельного податку;

 

-   збільшення доходної частини: отримання до місцевого бюджету Глобинської міської ради відповідних надходжень.

 

3. Альтернативні способи досягнення цілей державного регулювання.

Під час розробки проекту рішення «Про затвердження Положення про справляння плати за землю, як складової податку на майно на території Глобинської міської ради» були розглянуті такі альтернативні способи досягнення вищезазначених цілей:

 

-   Залишення існуючої ситуації без змін.

 

Від такої альтернативи необхідно відмовитись, тому що це буде суперечити діючому Податковому кодексу України.

 

-   Прийняття цього регуляторного акту.

 

Даний регуляторний акт спрямований на дотримання вимог Податкового кодексу України і забезпечує досягнення цілей державного регулювання. Крім того, згідно Податкового кодексу України, податок є обов’язковим для встановлення міською радою.

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми, і відповідні заходи.

Механізм дії запропонованого регуляторного акту спрямований на врегулювання питання плати за землю на території Глобинської міської ради згідно з основними положеннями Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VIII та зміцнення ресурсної бази міського бюджету.

З метою реалізації поставленої мети пропонується проведення наступних заходів:

 

-  затвердження рішення Глобинської міської ради ««Про затвердження Положення про справляння плати за землю, як складової податку на майно на території Глобинської міської ради»;

 

-   оприлюднення регуляторного акта в засобах масової інформації, з метою одержання зауважень і пропозицій від територіальної громади Глобинської міської ради.

 

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Найбільш значний вплив зовнішніх факторів на дію вищезазначеного акта можливий при виникненні змін у чинному законодавстві. В цьому випадку може мати місце невідповідність положень регуляторного акта нормам, що встановлюються нормативно-правовим актом вищої юридичної сили. Зазначена обставина негативно вплине на виконання вимог акта, проте може бути подолана шляхом внесення відповідних корегувань до нього.

Враховуючи вищевикладене, впровадження та виконання вимог акта органами державної влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами підприємницької діяльності передбачається ефективним.

6. Очікувані результати прийняття акта.

Сфера впливу регуляторного акта

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок сплати земельного податку

Відсутні

Приведення місцевої нормативно-правової бази у відповідність до вимог чинного законодавства України

Суб’єкти господарювання

Прозорість механізму нарахування плати за землю.

Сплата земельного податку за діючими ставками

Територіальна громада міста

Можливість реалізації соціальних заходів у зв’язку з додатковими надходженнями до місцевого бюджету

Відсутні

7. Строк дії акта.

Термін дії регуляторного акту необмежений, проте можливий вплив зовнішніх чинників, а саме внесення змін до законодавчих і нормативно - правових актів. У такому разі регуляторний акт буде переглянуто із внесенням до нього відповідних змін.

8. Показники результативності акта.

Пропонується використати наступні показники результативності:

 

-   розмір надходжень до місцевого бюджету Глобинської міської ради від сплати земельного податку;

 

-   рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта проведено на етапі його підготовки.

Повторне відстеження здійснюється через рік після набрання чинності актом або більшістю його положень, але не пізніше ніж через два роки.

Для здійснення відстеження результативності регуляторного акта планується використання статистичних даних фынансового выддылу Глобинськоъ мыськоъ ради

.

Заступник міського голови                                                      Перевьорткін В.Г.

 
Цікава стаття? Поділися нею з іншими:Пошук по сайту

Фотогалерея

Глобинська міська рада