1 2 3
Про затвердження Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки Друкувати Написати листа

Регуляторний акт

На публічне обговорення виноситься проект рішення Глобинської міської ради та аналіз регуляторного впливу проекту рішення «Про затвердження Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Глобинської міської ради».

Із зауваженнями та пропозиціями звертатися до виконавчого комітету Глобинської міської ради як на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду так і у письмовому вигляді за адресою: м.Глобине, вул. Леніна,285. За додатковою інформацією звертатись за  тел. 24-3-43.

 

 

 

 

 

ГЛОБИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ГЛОБИНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

______ сесія  6  скликання

ПРОЕКТ       Р І Ш Е Н Н Я

 

від _______________________ року  № _____

Про затвердження Положення  про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Глобинської міської ради

 

У відповідності до Закону України  "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів  України щодо податкової реформи" № 71- VІІІ від 28.12.2014року, ст.266,ст.14 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 року, враховуючи пропозиції спільної депутатської комісії, керуючись п. 24 ч. 1   ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Глобинська міська рада в и р і ш и л а :

 

1.Затвердити Положення про  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Глобинської міської ради (додається).

2.Дане рішення набирає чинності з 01.01.2016 р.

3. Виконкому Глобинської міської ради забезпечити оприлюднення Положення про  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території  Глобинської міської ради в засобах масової інформації.

4. Рішення 49 сесії Глобинської міської ради 6 скликання від 29.01.2015 року № 47 «Про затвердження Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Глобинської міської ради» вважати таким, що втратило чинність з 01.01.2016 року.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету і фінансів (Гудим Г.П.)

 

Міський голова                                     Джусь С.В.

 

Додаток

до рішення  _______ сесії Глобинської міської ради   6 скликання від ______ 2015 року № ___

П О Л О Ж Е Н Н Я

Про  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Глобинської міської ради

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Положення про податок  на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Глобинської міської ради (далі – Положення) розроблено на основі  Податкового кодексу України №2755-17 ВР затвердженого 02 грудня 2010 року та Закону України  «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» № 71-VШ від 28.12.2014р.

1.2. Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами на території Глобинської міської ради.

 

Розділ 2. Платники податку

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

Розділ 3. Об’єкт оподаткування

3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

3.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням виконкому Глобинської міської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

 

Розділ 4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

4.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

4.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

 

Розділ 5. Пільги із сплати податку

5.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на
60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх
кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

5.2. База оподаткування об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для господарських (присадибних) будівель - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо, а також для гаражів, сараїв, погребів поза межами присадибних ділянок - на 100 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

5.3.  Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування;

об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування.

Органи місцевого самоврядування до 1 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих ними відповідно до абзацу першого та другого цього підпункту.

Розділ 6. Ставка податку

6.1. Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням Глобинської міської ради в залежності від  типів таких об’єктів нерухомості у розмірі відсотків від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

 

Ставки

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

№ п/п

Об’єкт нерухомості

Ставка,

(%)

 

1. Об’єкт житлової нерухомості,

в тому числі його частка

(крім об'єктів визначених п.2 ч.2 ст. 266 ПКУ)

1.1.

Житловий будинок

0,1

1.2.

Прибудова до житлового будинку

0,1

1.3.

Квартира

0,1

1.4.

Котедж

0,1

1.5.

Кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах

0,1

1.6.

Садовий будинок

0,1

1.7.

Дачний будинок

0,1

 

2. Об’єкти нежитлової нерухомості - будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду

(крім об'єктів визначених п.2 ч.2 ст. 266 ПКУ)

2.1.Будівлі готельні:

2.1.1.

-готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати,

0,5

2.1.2.

- ресторани та бари,

1

2.1.3.

-туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку,

0,25

 

2.1.4.

- підвальні  та технічні приміщення

0,1

2.2.Будівлі офісні:

2.2.1.

- будівлі фінансового обслуговування

1

2.2.2.

- адміністративно-побутові будівлі,

0,5

2.2.3.

- будівлі для конторських та адміністративних цілей

0,5

 

- підвальні та технічні приміщення

0,1

2.3.Будівлі торговельні:

2.3.1.

- торгові центри, універмаги, магазини в місті Глобине

0,5

2.3.2.

- торгові центри, універмаги, магазини в селах міської ради

0,25

2.3.3.

- криті ринки, павільйони та зали для ярмарків,

0,5

2.3.4.

- станції технічного обслуговування автомобілів, автомийки

0,5

2.3.5.

- їдальні, кафе, закусочні,

0,5

2.3.6.

- бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування,

0,25

2.3.7.

- будівлі підприємств побутового обслуговування

0,5

2.3.8.

- будівлі підприємств житлово-комунального господарства

0.01

2.3.9.

- підвальні та технічні приміщення

0,1

2.4.

Гаражі:

- гаражі (наземні й підземні),

- криті автомобільні стоянки

0,25

2.5.

Будівлі промислові та склади

0,25

2.6.

Будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки)

1

2.7.

Господарські (присадибні) будівлі

- допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо

0,1

2.8.

Будівлі та споруди  АЗС

1

2.9.

Інші будівлі нежитлової нерухомості.

0,1

Розділ 7. Податковий період

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

Розділ 8. Порядок обчислення суми податку

8.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 266.4.1 пункту 266.4 цієї статті, та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення)  та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 266.4.1 пункту 266.4 цієї статті та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 266.4.1 пункту 266.4 цієї статті та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із  загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

8.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 266.7.1
пункту 266.7 статті 266 ПКУ, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

8.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

8.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно,
а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

8.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Розділ 9. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком

9.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника  за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

9.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Розділ 10. Порядок сплати податку

10.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

Розділ 11. Строки сплати податку

11.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

 

 

 

Секретар міської ради                                 Токаренко Г.В.

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення міської ради «Про затвердження Положення  про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Глобинської міської ради»

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення міської ради «Про затвердження Положення  про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянкина території Глобинської міської ради»

підготовлено згідно з вимогами Закону України від 11.09.2003 № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.

1. Проблема, яку планується розв’язати.

Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у процесі встановлення та скасування податків і зборів в Україні, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів.

Згідно норм статті 10 Податкового кодексу України визначено перелік місцевих податків та зборів, до яких відноситься податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Відповідно до п.10.3 статті 10 Податкового кодексу України, місцеві ради обов’язково установлюють податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

2. Цілями регулювання є:

- виконання вимог Податкового кодексу України;

- забезпечення відповідних надходжень до міського бюджету;

- відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов'язаних зі справлянням місцевого податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

Альтернативний спосіб вирішення проблеми відсутній. Правове регулювання ґрунтується на обов'язковості прийняття відповідного рішення міської ради, що передбачено Податковим кодексом України.

4. Механізм розв’язання проблеми.

Для досягнення поставлених цілей пропонується  прийняти рішення міської ради «Про затвердження Положення  про податок на нерухоме майно, відмінне відземельної ділянки  на території Глобинської міської ради» відповідно до вимог чинного законодавства.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта.

Прийняття зазначеного регуляторного акта повністю забезпечує досягнення цілей, передбачених пунктом 2 цього Аналізу.

Запропонований проект акту розроблено у відповідності до вимог чинного законодавства, що регламентує розмір ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Глобинської міської ради.

Прийняття вищезазначеного рішення міської ради сприятиме уникненню колізій в законодавстві та попередженню виникнення конфліктних ситуацій між органами державної податкової служби та платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

6. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта.

Прийняття рішення міської ради «Про затвердження Положення  про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Глобинської міської ради»  дозволить привести ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у відповідність до чинного законодавства, забезпечити надходження до міського бюджету.

7. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акту.

Термін дії запропонованого регуляторного акту необмежений, внесення змін до нього та його відміна можлива у разі зміни чинного законодавства чи в інших необхідних випадках.

8. Показники результативності регуляторного акту.

Відстеження проблемної ситуації, на врегулювання якої спрямовується дія регуляторного акта, здійснюється у встановленому законодавством порядку за кількісними і якісними показниками з використанням статистичного метода одержання результатів відстеження.

Кількісні показники результативності акта – розмір надходжень від сплати податку до міського бюджету.

Якісні показники результативності акта – збільшення видатків на соціальну сферу від надходжень до міського бюджету.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту:

Базове відстеження результативності регуляторного акта проведено на етапі його підготовки.

Повторне відстеження здійснюється через рік після набрання чинності актом або більшістю його положень, але не пізніше ніж через два роки.

Для здійснення відстеження результативності регуляторного акта планується використання статистичних даних фінансового відділу Глобинської міської ради.

 

 

 

Заступник міського голови В.Г. Перевьорткін

 
Цікава стаття? Поділися нею з іншими:Пошук по сайту

Фотогалерея

Глобинська міська рада