1 2 3
Про встановлення ставок податку на майно (в частині транспортного податку) Друкувати Написати листа

Регуляторний акт

На публічне обговорення виноситься проект рішення Глобинської міської ради та аналіз регуляторного впливу проекту рішення «Про встановлення ставок податку на майно (в частині транспортного податку) на території Глобинської міськії ради».

Із зауваженнями та пропозиціями звертатися до виконавчого комітету Глобинської міської ради як на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду так і у письмовому вигляді за адресою: м.Глобине, вул. Леніна,285. За додатковою інформацією звертатись за  тел. 24-3-43.

 

 

 

 

 

ГЛОБИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ГЛОБИНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

______ сесія  6  скликання

ПРОЕКТ       Р І Ш Е Н Н Я

 

від _______________________ року  № _____

 

Про встановлення ставки податку на майно

(в частині транспортного податку) на території

Глобинської міської ради

 

На підставі п.267.2, п.267.4 ст.267 Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» № 71-VШ від 28.12.2014 року, Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 року, керуючись п.24 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію спеціаліста І категорії фінансового відділу виконкому Глобинської міської ради Хомуляк Г. О., Глобинська міська рада

в и р і ш и л а:

 

1.Встановити ставку податку на майно (в частині транспортного податку) у розмірі 25000 гривень на календарний рік за один легковий автомобіль, який використовувався до 5 років і має об’єм циліндрів двигуна понад 3000 кубічних сантиметрів з 01.01.2016р.

2.Дане рішення набирає чинності з 01.01.2016 р.

3. Вказаний податок вноситься за місцем реєстрації автомобіля – до бюджету Глобинської міської ради.

4. Виконкому Глобинської міської ради забезпечити оприлюднення ставок податку на майно (в частині транспортного податку).

5. Визнати таким, що втратило чинність рішення 48 сесії Глобинської міської ради 6 скликання від 15.01.2015р. №8 "Про встановлення ставки податку на майно (в частині транспортного податку) на території Глобинської міської ради" з 01.01.2016р.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету і фінансів (Гудим Г.П.)

 

Міський голова                                                                     Джусь С.В.

 

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення міської ради

«Про встановлення ставки податку на майно (в частині транспортного податку) на території Глобинської міської ради»

 

1.Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин, оцінка важливості цієї проблеми

Проблема, яку передбачається розв'язати з прийняттям цього рішення, полягає у проведенні заходів по затвердженню транспортного  податоку на території Глобинської міської ради.

Відповідно до статей 10, 265 Податкового кодексу України до місцевих податків належить податок на майно, до складу якого входить транспортний податок.

Рішенням про транспортний податок на території Глобинської міської ради передбачено визначення об’єкту і бази  оподаткування, затвердження  ставок податку, порядок обчислення та строки сплати податку.

Проект рішення підготовлено відповідно до статті 267 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VІ (зі змінами і доповненнями).

 

2.Обґрунтування неможливості розв'язання визначеної проблеми за допомогою ринкових механізмів і необхідності державного регулювання

 

Ця проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, тобто вона може бути вирішена тільки шляхом прийняття регуляторного акту.

 

3.Обґрунтування розв'язання визначеної проблеми за допомогою діючих регуляторних актів та розгляд можливості внесення змін до них

У зв’язку з набранням чинності з 01.01.2015 року Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи” від 28.12.2014 №71-VIII,  органи місцевого самоврядування повинні забезпечити прийняття рішень щодо встановлення ставок  транспортного податку, визначених Податковим кодексом України.

 

4.Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, в т. ч. здійснення розрахунку очікуваних витрат та вигод суб'єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта

Впровадження цього регуляторного акта буде сприяти надходженню додаткових коштів до міського бюджету, що надасть можливість збільшити видатки на утримання інфраструктури міста, покращити рівень утримання закладів освіти, культури та інше.

 

5.Визначення цілі державного регулювання

Основною ціллю проекту є комплексне удосконалення системи оподаткування з урахуванням змін у податковому законодавстві і підприємницькому середовищі, забезпечення її відповідності сучасним напрямкам податкової політики держави.

Впровадження регулювання надасть можливість здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог чинного законодавства.

 

6.Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей, в т. ч. тих, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин

 

Альтернативою зазначеному регулюванню є відмова від регулювання, при  якій Положення про транспортний податок на території Глобинської міської ради не буде відповідати нормам Законів України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» (№71 – VIII), «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

7.Переваги обраного способу досягнення встановлених цілей

Затвердження Положення забезпечить реалізацію державної податкової  політики та приведення регуляторного акта у відповідність чинному законодавству.

 

8.Описання механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Проектом регламентовані розміри ставки податку.

Регулювання побудоване відповідно до принципів регуляторної політики:

-  ставки місцевих податків і зборів встановлюються місцевими радами;

- опублікування в засобах масової інформації та у мережі Інтернет з метою отримання зауважень та пропозицій щодо ставок місцевих податків і зборів;

- врахування винесених з боку населення та суб’єктів підприємницької діяльності пропозицій та зауважень.

 

9.Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

 

Відповідно до статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішення, прийняті органами місцевого самоврядування в межах наданих їм повноважень, є обов'язкові для виконання всіма  розташованими   на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами.

Кошти отримані від сплати податку зараховуються до загального фонду міського бюджету, з якого здійснюється фінансування утримання  бюджетної сфери, в т.ч фінансування захищених статей витрат.

Можливість досягнення зазначених цілей обґрунтована тим, що запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій органів місцевого самоврядування по встановленню чіткої процедури нарахування та сплати транспортного податку на території Глобинської міської ради.

 

10.Обґрунтування досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей з найменшими витратами для суб'єктів господарювання, громадян та держави

Прийняття запропонованого регуляторного акту забезпечить досягнення зазначених цілей регулювання з найменшими витратами для суб'єктів господарювання та громадян.

Органи місцевого самоврядування в разі прийняття запропонованого регуляторного акта понесуть мінімальні витрати, пов'язані з дотриманням процедури прийняття  регуляторного акта.

 

 

Заступник міського голови В.Г. Перевьорткін

 
Цікава стаття? Поділися нею з іншими:Пошук по сайту

Фотогалерея

Глобинська міська рада