1 2 3
Про затвердженн Положення про туристичний збір на території Глобинської міської ради з 01.01.2016р Друкувати Написати листа

Регуляторний акт

На публічне обговорення виноситься проект рішення Глобинської міської ради та аналіз регуляторного впливу проекту рішення «Про затвердження Положення про туристичний збір на території Глобинської міської ради».

Із зауваженнями та пропозиціями звертатися до виконавчого комітету Глобинської міської ради як на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду так і у письмовому вигляді за адресою: м.Глобине, вул. Леніна,285. За додатковою інформацією звертатись за  тел. 24-3-43.

 

 

 

 

 

 

ГЛОБИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ГЛОБИНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

______ сесія  6  скликання

ПРОЕКТ       Р І Ш Е Н Н Я

 

від _______________________ року  № _____

Про затвердження Положення про

туристичний    збір   на    території

Глобинської міської ради

 

На підставі ст.268 Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» № 71-VШ від 28.12.2014 року, Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 року, керуючись п.24 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію спеціаліста І категорії фінансового відділу виконкому Глобинської міської ради Хомуляк Г. О., Глобинська міська рада

в и р і ш и л а:

1.Затвердити Положення про туристичний збір на території Глобинської міської ради (додається).

2. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2016 р.

3. Виконкому Глобинської міської ради забезпечити оприлюднення Положення про туристичний збір на території Глобинської міської ради .

4. Рішення 48 (позачергової) сесії Глобинської міської ради 6 скликання від 15.01.2015 року № 11 «Про затвердження Положення про туристичний збір на території Глобинської міської ради» вважати таким, що втратило чинність з 01.01.2016 року.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету і фінансів (Гудим Г.П.)

 

Міський голова                                                                     Джусь С.В.

 

 

Додаток до рішення  _____________________________сесії

Глобинської міської ради 6 скликання

№ ___ від______.2016року

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

Про туристичний збір

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Положення про туристичний  збір (далі – Положення) розроблено на основі ст.268 Податкового кодексу України №2755-17 ВР затвердженого 02 грудня 2010року,

Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» № 71-VШ від 28.12.2014 року.

1.2  Туристичний збір - це місцевий збір,  кошти від  якого зараховуються до бюджету Глобинської міської ради.

1.3. Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами на території Глобинської міської ради.

 

Розділ  2. Платники збору

2.1. Платниками  збору є громадяни України,  іноземці,  а також  особи  без  громадянства,  які  прибувають   на   територію адміністративно-територіальної   одиниці,   на  якій  діє  рішення Глобинської міської ради про встановлення туристичного збору, та  отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання

(ночівлі) із зобов'язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно  проживають,  у  тому  числі  на умовах договорів найму у селі або місті Глобинської міської ради, якою встановлено  такий збір;

б) особи, які прибули у відрядження;

в) інваліди,   діти-інваліди   та   особи,  що  супроводжують інвалідів  I  групи  або   дітей-інвалідів   (не   більше   одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники  ліквідації  наслідків  аварії  на Чорнобильській АЕС;

д) особи,  які прибули за путівками та курсовками в санаторії та пансіонати.

е) діти віком до 18 років;

є)дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади.

Розділ 3. Ставка збору

3.1. Ставка   встановлюється  у  розмірі   1 відсотка до бази справляння збору, визначеної пунктом 4.1 цього Положення

 

Розділ 4. База справляння збору

4.1. Базою   справляння   є   вартість   усього   періоду

проживання (ночівлі) в місцях,  визначених пунктом 5.1 цього Положення

, за вирахуванням податку на додану вартість.

4.2. До  вартості  проживання  не  включаються витрати на харчування чи побутові  послуги  (прання,  чистка,  лагодження  та прасування   одягу,   взуття   чи   білизни),  телефонні  рахунки, оформлення  закордонних  паспортів,  дозволів  на   в'їзд   (віз),обов'язкове страхування,  витрати на усний та письмовий переклади,інші  документально  оформлені  витрати,  пов'язані  з   правилами в'їзду.

 

Розділ 5. Податкові агенти

5.1. Згідно  з  рішенням Глобинської міської ради справляння збору може здійснюватися:

а) адміністраціями готелів,  кемпінгів,  мотелів, гуртожитків для    приїжджих    та    іншими    закладами   готельного   типу,санаторно-курортними закладами;

б) квартирно-посередницькими організаціями,  які  направляють неорганізованих   осіб  на  поселення  у  будинки  (квартири),  щоналежать  фізичним  особам  на  праві  власності  або   на   праві користування за договором найму;

в) юридичними  особами  або фізичними особами підприємцями,які уповноважуються   міською   радою справляти збір на умовах договору, укладеного з мыською  радою.

 

Розділ  6. Особливості справляння збору

6.1. Податкові  агенти  справляють  збір  під час надання послуг,  пов'язаних  з  тимчасовим   проживанням   (ночівлею),   і зазначають   суму   сплаченого  збору  окремим  рядком  у  рахунку (квитанції) на проживання.

 

Розділ 7. Порядок сплати збору

7.1. Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням податкових агентів.

7.2. Податковий  агент,  який  має  підрозділ без статусу юридичної  особи,  що  надає  послуги  з  тимчасового   проживання (ночівлі)  не  за  місцем  реєстрації  такого  податкового агента, зобов'язаний зареєструвати такий підрозділ як  податкового  агента

туристичного   збору  у контролюючому   органі    за місцезнаходженням підрозділу.

7.3. Базовий   податковий   (звітний)   період   дорівнює календарному кварталу.

 

 

Секретар міської ради                    Токаренко Г.В.

 

 

Аналіз регуляторного впливу
проекту рішення Глобинської міської ради
Про затвердження Положення про туристичний    збір   на    території Глобинської міської ради”

 

Аналіз  регуляторного впливу проекту рішення  Глобинської  міської ради „ Про затвердження Положення про туристичний    збір   на    території Глобинської міської ради” підготовлено згідно з вимогами Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом регулювання господарських відносин.

 

Статтею 10 Податкового кодексу України визначено перелік місцевих податків і зборів. Згідно ст. 12 Податкового кодексу України до повноважень міської ради віднесено питання про встановлення місцевих податків і зборів.

Одним із місцевих зборів є туристичний збір.

Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення міської ради про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

Згідно ст. 268.3.1. Податкового Кодексу України ставка збору встановлюється у розмірі від 0,5 до 1 відсотка до бази справляння збору.

Прийняття цього регуляторного акту дасть можливість встановлення єдиного порядку здійснення контролю за додержанням правил розрахунку та сплати туристичного збору.

2. Цілі регулювання:

-     забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755 – VI;

- встановлення в місті ставок туристичного збору  в межах, виз­начених Податковим кодексом України, граничних розмірів ставок;

- наповнення дохідної частини міського бюджету

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

Ст.5 Прикінцевих положень Податкового кодексу України зобов'язано органи місцевого самоврядування, у місячний термін з дня набрання ним чинності, забезпечити прийняття рішень щодо встановлення  місцевих податків і зборів на відповідній території.

У разі неприйняття міською радою рішення про встановлення ставок туристичного збору, він справляється відповідно до п 12.3.5 ст. 12 Кодексу  із застосуванням мінімальної ставки, що в свою чергу спричинить втрати доходної частини  бюджету міста.

Проектом рішення Глобинської міської ради “Про затвердження Положення про туристичний  збір  на території Глобинської міської ради” пропонується встановити туристичний збір у розмірі 1% до вартості усього періоду проживання (ночівлі) у визначених Положенням місцях за вирахуванням податку на додану вартість.

Справляння збору здійснюються:

а) адміністраціями готелів,  мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму.

 

4. Механізм розв’язання проблеми

Зазначену проблему планується розв'язати шляхом затвердження Положення про туристичний збір.

Дане рішення підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Глобинської міської ради.

Ступінь ефективності даного регуляторного акта буде оцінуватися за результатами аналізу розміру надходжень сум сплати туристичного збору до бюджету.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі          прийняття запропонованого регуляторного акта

Цілі досягаються усім змістом Положення, оскільки в ньому чітко визначено платники та ставки туристичного збору, база та особливості справляння збору, податкові агенти та порядок його сплати. Проект рішення встановлює чіткі вимоги та регулює права та обов’язки суб’єктів, на які поширюється його дія. На  даний час немає об’єктивних обставин, які б перешкоджали впровадженню та виконанню вимог акту фізичними і юридичними особами. Зовнішніми чинниками, які можуть вплинути на дію регуляторного акту є зміна законодавства щодо питань оподаткування.

 

6. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта.

Позитивним наслідком прийняття проекту рішення  є надходження до   міського бюджету.

Прийняття рішення дозволить досягти  встановлених цілей  з найменшими витратами для суб'єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування.

 

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Встановлення єдиного порядку розрахунку та сплати туристичного збору на території міста

Додаткові надходження  до бюджету

Процедура розробки регуляторного акту(витрати робочого часу спеціалістів пов'язані з підготуванням регуляторного акту та витрати на оприлюднення проекту рішення

Податкові агенти

Прозорий механізм справляння туристичного збору

Витрати відсутні.

Обов'язки щодо справляння туристичного збору та його
сплата до міського бюджету

Споживачі

Можливість реалізації соціальних заходів у зв’язку з додатковими надходженнями до місцевого бюджету від туристичної галузі

Збільшення витрат на проживання (ночівлю) в  місцях, визначених Положенням

 

7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту

Термін дії регуляторного акта необмежений, зміни та доповнення будуть вноситись за потребою у відповідності до змін у законодавстві України

 

8. Показники результативності регуляторного акту

Основними критеріями, за якими оцінюватиметься результативність реалізації акта є:

- розмір надходжень туристичного збору до місцевого бюджету;

- кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту:

Базове відстеження результативності регуляторного акта проведено на етапі його підготовки.

Повторне відстеження результативності рішення міської ради буде здійснено через рік після набрання  ним чинності.

Для відстеження результативності використовуватимуться дані, отримані в фінансовому відділі міської ради.

 

 

 

Заступник міського голови                                       Перевьорткін В.Г.

 

 

 
Цікава стаття? Поділися нею з іншими:Пошук по сайту

Фотогалерея

Глобинська міська рада