1 2 3
НАХОДЖЕННЯ ДО БЮДЖЕТІВ ЗА 8 МІСЯЦІВ 2015 Друкувати Написати листа
Середа, 09 вересня 2015 07:59

За січень-серпень 2015 року Глобинським відділенням Кременчуцької ОДПІ забезпечено надходжень до бюджетів усіх рівнів у сумі 111,3 млн.грн.До державного бюджету за 8 місяців поточного року надійшло 38,2 млн.грн. За основними платежами, які формують державний бюджет, мобілізовано:

 • податку на доходи фізичних осіб (25%) – 13,0млн.грн.,
 • податку на додану вартість – 14,3млн.грн.,
 • військового збору – 5,3млн.грн.,
 • податку на прибуток (90%) – 4,0млн.грн.,
 • екологічного податку – 0,3млн.грн.

До місцевих бюджетів платниками податків Глобинського відділення з початку року сплачено 73,1 млн.грн.

За основними платежами, які формують місцеві бюджети, надійшло:

 • податку на доходи фізичних осіб (75%) – 38,9 млн.грн.,
 • плати за землю – 18,9 млн.грн.,
 • єдиного податку – 8,8 млн.грн.,
 • акцизного податку з реалізації підакцизних товарів – 3,6 млн.грн.,
 • податку на прибуток (10%) – 0,5 млн.грн.

НАБРАЛА ЧИННОСТІ НОВА ФОРМА ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ЗБОРУ У ВИГЛЯДІ ЦІЛЬОВОЇ НАДБАВКИ ДО ДІЮЧОГО ТАРИФУ НА ПРИРОДНИЙ ГАЗ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ УСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ

Наказом Міністерства фінансів України від 20 липня 2015 року №654 затверджено нову форму податкової декларації збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (опублікування в газеті «Офіційний вісник України» від                    28 серпня 2015 року №66).

ВНЕСЕНО ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ ЗУСТРІЧНИХ ЗВІРОК

Постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року №526 внесено зміни до постанови  Кабінету Міністрів України  від 27.12.2010 року №1232 «Про затвердження Порядку проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок» (далі – Порядок).

Зокрема, в пункт 2 Порядку внесено зміни, якими визначено, що з метою проведення зустрічних звірок відбираються суб’єкти господарювання, щодо здійснення операцій з якими під час вжиття заходів податкового контролю стосовно платників податків виникають сумніви та/або необхідність дослідження факту здійснення таких операцій, їх виду, обсягу і якості, розрахунків, що здійснювалися між зазначеними суб’єктами та платниками, реальності та повноти відображення в обліку платників податків таких операцій.

Пункт 7 Порядку доповнений абзацом, яким визначено, що у разі встановлення фактів, що не дають змогу провести зустрічну звірку суб’єкта господарювання у зв’язку із зняттям з обліку, встановленням відсутності суб’єкта господарювання та/або його посадових (уповноважених) осіб за місцезнаходженням (податковою адресою), ненаданням інформації та документів для проведення зустрічної звірки, контролюючий орган (виконавець) складає акт про неможливість проведення зустрічної звірки суб’єкта господарювання, який підписується посадовими особами контролюючого органу (виконавця).

ЩОДО ТЕРМІНУ ПОДАННЯ РОЗРАХУНКУ ЧАСТИНИ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ (ДОХОДУ) ДЕРЖАВНИМИ УНІТАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТА ЇХ ОБ'ЄДНАННЯМИ

Державна фіскальна служба України листом від 19.08.2015 №30946/7/99-99-15-02-02-17 роз'яснила питання щодо терміну подання розрахунку частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями.

Так, показники частини чистого прибутку (доходу) розраховуються на основі даних бухгалтерського обліку. Нормативно-правовими актами з питань бухгалтерського обліку покладено на суб’єктів господарювання обов’язок щодо формування та подання фінансової звітності за результатами квартального та річного звітного періоду. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року №2755-VI не регулює порядок відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями і тому зміни в адмініструванні прибутку підприємств не впливають на цей порядок. При цьому частина чистого прибутку (доходу) сплачується державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету наростаючим підсумком за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності.

Таким чином, і розрахунок такого платежу платник зобов’язаний здійснювати за результатами квартального звітного періоду. З огляду на зазначене базовим звітним періодом для нарахування та сплати цього платежу є календарний квартал.

 

ПРО ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕРАХУВАННЯ ЗАЙВО ЗАРАХОВАНИХ КОШТІВ З ЕЛЕКТРОННОГО РАХУНКУ ПЛАТНИКА

У рамках системи електронного адміністрування податку на додану вартість (далі – СЕА) для платників податку передбачено механізм повернення суми коштів з електронного рахунку платника, відкритого в Казначействі для роботи в СЕА  (далі – електронний рахунок), до бюджету чи на його поточний рахунок.

Цей механізм не розповсюджується на додатковий електронний рахунок, відкритий для сільськогосподарських підприємств, що обрали спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 Податкового кодексу України.

Державна фіскальна служба України листом  від 26.08.2015 року №31730/7/99-99-19-03-02-17 «Про особливості перерахування зайво зарахованих коштів з електронного рахунку платника» надала роз’яснення щодо особливостей перерахування до бюджету чи на поточний рахунок платника податку зайво зарахованих коштів на електронний рахунок.

ДО УВАГИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ – ПЛАТНИКІВ ПДВ!

Платникам податку на додану вартість, які провадять діяльність у сфері сільського господарства (лісового господарства або рибальства) та згідно зі статтею 209 розділу V Податкового кодексу обрали спеціальний режим оподаткування (декларації 0121-0123), та у яких з моменту подання останньої декларації змінилися реквізити спеціального рахунку або які подають вказану декларацію вперше, необхідно подати декларації з податку на додану вартість за серпень 2015 року (або за перший звітний період) з достовірними актуальними реквізитами спеціального рахунку.

Зокрема, платники повинні вказати номер спецрахунку, дані банку/органу, в якому відкрито рахунок (найменування, ЄДРПОУ, МФО).

Реквізити спеціального рахунку обов’язково вказуються при позитивному або нульовому значенні рядка 25.2 декларацій 0121-0123.

Надання достовірних та актуальних реквізитів спеціального рахунку є умовою перерахування на такі рахунки коштів з додаткових рахунків в системі електронного адміністрування податку, відкритих платникам відповідно п.2001.2 ст.2001 Податкового кодексу України та  призначених для перерахування коштів на їх спеціальні рахунки  в установах банків та/або органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів. Перерахування здійснюється за реквізитами такого спеціального рахунку платника, який зазначений  у податковій звітності з податку на додану вартість.

НЕЗАБАРОМ ШТРАФУВАТИМУТЬ ЗА НЕСВОЄЧАСНУ РЕЄСТРАЦІЮ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ

Кременчуцька ОДПІ звертає увагу платників податку на додану вартість, що з 1 жовтня 2015 року застосовуватимуться штрафні санкції за порушення граничних термінів реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН).

Вказана відповідальність настає відповідно до змін, внесених Законом України від 16 липня 2015 року №643-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість».

Нагадуємо, що з 1 жовтня реєстрація податкових накладних / розрахунків коригування в ЄРПН здійснюється не пізніше п'ятнадцяти календарних днів, наступних за датою їх складання.

За несвоєчасну реєстрацію податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних застосовуються штрафні санкції в розмірі:

- 10 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних / розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації до 15 календарних днів;

- 20 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних / розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації від 16 до 30 календарних днів;

- 30 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних / розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації від 31 до 60 календарних днів;

- 40 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних / розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації на 61 і більше календарних днів.

Відсутність з вини платника реєстрації податкової накладної, що підлягає наданню покупцю - платнику податку на додану вартість, та розрахунку коригування до такої податкової накладної в ЄРПН протягом 180 календарних днів з дати їх складання тягне за собою накладення на платників податку на додану вартість, на яких покладено обов'язок щодо такої реєстрації, штрафу в розмірі 50 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податковій накладній / розрахунку коригування.

Тож, платники мають ще місяць, щоб навчитись без порушень реєструвати податкові накладні та  розрахунки коригування. Тим, хто потребує допомоги фіскальної служби, пропонуємо телефонувати до податкових інспекцій особам, відповідальним за надання консультацій платникам з питань роботи системи електронного адміністрування ПДВ(http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-zmini-2015/elektronne-administruvannya-pdv/63859.html).

Водночас, штрафні санкції за порушення термінів реєстрації податкових накладних в ЄРПН (10%, 20%, 30%, 40%), складених до 1 жовтня 2015 року не застосовуються. Також термін реєстрації податкових накладних в ЄРПН, складених з 1 липня по 30 вересня 2015 року наступний:

- податкові накладні, складені з 1 по 15 день (включно) місяця у період з 1 липня 2015 року по 30 вересня 2015 року, підлягають реєстрації в ЄРПН до останнього дня (включно) місяця, в якому вони були складені;

- податкові накладні, складені з 16 по останній день (включно) місяця у період з 1 липня 2015 року по 30 вересня 2015 року, підлягають реєстрації в ЄРПН до 15 числа (включно) місяця, наступного за місяцем, в якому вони були складені.

РЕЄСТРАЦІЯ БІЗНЕСУ ЗА 24 ГОДИНИ

Законом України від 12 лютого 2015 року №191-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» зменшено до одного дня строки державної реєстрації юридичних ociб, взяття на облік в органах ДФС юридичних ociб та фізичних ociб -  підприємців та відповідно зменшено до одного дня обмін інформацією між  ЄДР та інформаційними системами ДФС.

До речі, дані про  взяття на облік платників  є відкритими та оприлюднюються на веб-сайтах: Державної фіскальної служби України sfs.gov.ua та доступні через банери «Дані про взяття на облік платників податків» та «Реєстр страхувальників» і Єдиного державного реєстру usr.minjust.gov.ua і можуть бути переглянуті в режимі «Безкоштовний запит».

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ОБЛІКОВИХ ДАНИХ ПЛАТНИКА

Останнім часом у податковій інспекції міста побільшало відвідувачів. Адже, для отримання субсидій запитувачі мають надати до відділу субсидій довідки про отримані доходи минулих періодів.

І, тут починаються колізії. Не в усіх, звичайно, а у тих громадян, які своєчасно не повідомили Державну фіскальну службу про зміни, що відбулися в їх облікових даних (наприклад, про зміну адреси реєстрації, прізвища тощо). Внаслідок такого неповідомлення відбувається невідповідність даних у довідці про доходи платника зі зміненими даними у його  паспорті.

Для упередження подібних неприємностей Кременчуцька ОДПІ повідомляє, відповідно до п. 70.7 ст. 70 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI (далі – ПКУ) фізичні особи - платники податків зобов’язані подавати контролюючим органам відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки або повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті), протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання відповідної заяви за формою та у порядку, визначеними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (у м. Глобино за адресою: вул. Першого травня, б. 11).

Згідно з п. 119.1 ст. 119 ПКУ неподання або порушення порядку подання платником податків інформації для формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб платників податків, – тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 85 гривень. За ті самі дії, вчинені платником податків, повторно протягом року – штраф зросте до 170 гривень.

 

ОТРИМАТИ ДОВІДКУ ПРО СУМИ ВИПЛАЧЕНИХ ДОХОДІВ ТА УТРИМАНИХ ПОДАТКІВ МОЖНА «ЕЛЕКТРОНКОЮ»

З 1 вересня 2015 року в штатному режимі працює електронний сервіс «Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису».

Фізична особа – платник податків для отримання відомостей про себе з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків щодо сум отриманих доходів та утриманих податків формує запит в електронному вигляді, підписує сформований запит електронним цифровим підписом та відправляє на електронному адресу «Єдиного вікна подання електронної звітності ДФС». За результатами обробки запиту на електронну адресу платника надходить відповідь, що містить відомості про суми доходів.

Звертаємо увагу, що фізична особа – платник податків відповідно до норм Закону України «Про захист персональних даних» може сформувати запит на отримання інформації виключно про себе, інформація щодо третіх осіб у відповідь на такий запит не надається.

Більше інформації у рубриці: Фізичним особам/Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді http://sfs.gov.ua/fizichnim-osobam/vidomosti-doxid/.

ЗАРПЛАТА «У КОНВЕРТАХ» - МАЙБУТНЄ БЕЗ ГАРАНТІЙ

З початку року працівники Глобинського відділення Кременчуцької ОДПІ виявили 2 необлікованих найманих працівника, яких за результатами проведених перевірок працевлаштовано офіційно. До бюджету додатково надійшло 0,4 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб та 1 тисяча гривень ЄСВ.

ПОДАТКОВИЙ КАЛЕНДАР

15 вересня, вівторок, останній день подання:

 • звіту про використання РРО та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за серпень (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку; довідки про використані розрахункові книжки за серпень;
 • заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування з ІV кварталу 2015 р. та розрахунку доходу за попередній календарний рік.

Відділ комунікацій Кременчуцької ОДПІ

 
Цікава стаття? Поділися нею з іншими:

Додати коментар

Правила додавання коментарів

Шановні користувачі нашого сайту, переконливо просимо ознайомитись з правилами додавання коментарів.

Мови нашого сайту - українська та російська. Звертайте увагу на правопис. Використання трансліту (написання українських, російських слів символами латиниці) при написанні повідомлень допускається тільки в крайніх випадках. Правка коментарів, які відповідають правилам сайту, не проводиться.

В коментарях категорично заборонено:

1. лайки, нецензурні вирази;
2. порушень законів Конституції України, некоректних висловів щодо державних символів;
3. ознак ксенофобії та релігійної ворожнечі;
4. реклами, спаму, флуду тощо.
5. особиста образа.
6. поширення недостовірної інформації (коментар буде видалений до моменту надання доказів!)

Всі коментарі, що порушують правила, будуть видалені з посиланням на відповідний пункт правил!
Дякуємо за порозуміння.


Захисний код
ОновитиПошук по сайту

Фотогалерея

Глобинська міська рада