1 2 3
ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЙ НА ПРОДАЖ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ ТА ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ Друкувати Написати листа
Вівторок, 29 жовтня 2013 08:48

За  9 місяців 2013 року Кременчуцькою ОДПІ Головного управління Міндоходів у Полтавській області суб’єктам господарювання видано 1151 ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами. 120 ліцензій анульовано за заявою платника, за несплату чергового платежу анульовано 12 ліцензій.

Алкоголь та тютюн в нашій країни є товаром, який користується неабияким попитом. Тому суб’єкти господарювання саме на цей товар ставлять «ставку» щодо отримання прибутку. Глобинське відділення Кременчуцької ОДПІ Головного управління Міндоходів у Полтавській області звертає  увагу таких осіб на те, що до початку ведення господарської діяльності з роздрібного та оптового продажу алкогольних та тютюнових виробів необхідно отримати відповідну ліцензію.

Ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями видається за заявою суб’єкта господарювання, до якої до органу доходів і зборів додається довідка про реєстрацію електронних контрольно-касових апаратів, що знаходяться у місці торгівлі за умови сплати квартального платежу. Ліцензія на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами видається за заявою суб’єкта господарювання також за  умови сплати квартального платежу. Інших документів  надавати не потрібно.

 

Плата за ліцензію:

- на роздрібну торгівлю алкогольними напоями становить 8000 гривень на кожний окремий, зазначений в ліцензії електронний контрольно-касовий апарат  або книгу обліку розрахункових операцій, що знаходиться у місці торгівлі;

- на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі плата за ліцензію становить 2000 гривень.

На території сіл і селищ, за винятком тих, що знаходяться у межах території міст, - 500 гривень на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту), на кожний окремий, зазначений у ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій), що знаходиться у місці торгівлі, і 250 гривень - на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі.

Щотижня представник Глобинського відділення Кременчуцької податкової інспекції передає прийняті від суб’єктів господарювання документи щодо отримання ними ліцензій до обласного управління Міндоходів.

За результатами розгляду вказаних документів у строк до 10 календарних днів з дня їх одержання Головним управлінням Міндоходів у Полтавській області видається ліцензія, яку знову ж таки представник податкової  отримує в Полтаві та видає вже під підпис її замовнику у Глобинському відділенні Кременчуцької ОДПІ, що знаходиться за адресою: вул.1-го транвя, 11, зал №1.

 

ПИТАННЯ ОТРИМАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОГО НОМЕРУ ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА

Протягом 2013 року 7 556 громадянам видано реєстраційні номери облікової картки платника податків. Протягом вказаного періоду до паспорта громадянина України внесено 65 відміток про наявність права  здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Реєстраційний номер облікової картки відомий більшості як ідентифікаційний номер.

Відповідно до ст. 63 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI (далі – Кодекс) всіх платники податків зобов’язано реєструватися в органах Міндоходів шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб.

Платниками податків є не тільки фізичні особи, які займаються підприємництвом, але й ті, що отримують стипендію, заробітну плату, інші доходи, що підлягають оподаткуванню або мають об’єкти оподаткування (машину, будинок чи землю тощо).

Документом, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, є картка платника податків, у  якій зазначається реєстраційний номер.

Щодо отримання такої картки…

Згідно все того ж Податкового кодексу фізична особа, яка не включена до Державного реєстру, повинна особисто або через законного представника чи уповноважену особу заповнити в органі Міндоходів, зокрема, в податковій інспекції за своїм місцем проживання облікову картку за формою №1ДР, яка виступає водночас і заявою для реєстрації в Державному реєстрі. Бланки облікових карток видаються громадянам в податковій інспекції безкоштовно. На зворотному боці облікова картка має пам'ятку щодо її заповнення.

Інформація, яка вноситься до облікової картки, повинна відповідати даним у паспорті, до речі, який вам необхідно пред’явити при її заповненні. На підставі заповненої облікової картки-заяви за формою №1ДР протягом п’яти робочих днів здійснюється реєстрація фізичної особи в Державному реєстрі фізичних осіб та видається громадянину за пред’явленням паспорту особисто під підпис.

Якщо громадянин втратив або зіпсував свій ідентифікаційний номер, як його поновити?

У разі втрати або зіпсування картки з реєстраційним номером громадянину необхідно звернутися до податкової інспекції за місцем проживання з паспортом та заявою про видачу дубліката.

Протягом якого часу є дійсним реєстраційний номер облікової картки платника податків?

Реєстраційний номер картки з реєстраційним номером є незмінним і діє протягом усього життя громадянина.

Чи обовязково неповнолітній особі отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків? Яким чином, у разі необхідності, неповнолітні особи можуть отримати документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі?

Неповнолітній особі не обов’язково отримувати реєстраційний номер облікової
картки платника податків. Адже реєстрація фізичних осіб у Державному реєстрі здійснюється з метою єдиного державного обліку фізичних осіб, які зобов'язані сплачувати податки чи збори.

Особи віком до 16 років здебільшого не отримують доходів та не підпадають під визначення платників податків. Але якщо є така необхідність, то реєстрація у Державному реєстрі малолітньої або неповнолітньої особи може бути здійснена на підставі тієї ж облікової картки за ф. №1ДР, поданої та підписаної батьками (усиновителями чи опікунами) за наявності свідоцтва про народження дитини та паспорту одного із батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника), в якому вписана дитина.

Який порядок отримання іноземцем картки платника податків?

Іноземці та особи без громадянства для реєстрації в Державному реєстрі за умов пред’явлення паспорту та його перекладу подають все ту ж облікову картку за ф. №1ДР до обласного органу Міндоходів (у Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, б.4). Реєстрація таких осіб проводиться також протягом п’яти робочих днів від дня подання громадянином облікової картки.

Чи всі фізичні особи підлягають реєстрації в Державному реєстрі чи є якісь виключення?

Виключення складають громадяни, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган Міндоходів.

Їх облік ведеться в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім'ям, по батькові та серією і номером паспорта. У паспортах зазначених осіб органами Міндоходів робиться відмітка про наявність права таких громадян здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Яка процедура отримання такої відмітки у паспорті?

Особа, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків повинна заповнити в органі Міндоходів, зокрема, в податковій інспекції за своїм місцем проживанням Повідомлення 1П, яке є водночас заявою для обліку в зазначеному окремому реєстрі. Для заповнення Повідомлення 1П використовуються дані паспорта громадянина, що звернувся.

Якщо людина через певний час змінила свої переконання та хоче зареєструватись у Державному реєстрі?

Фізична особа, до паспорта якої було внесено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта та яка через деякий час змінила свої переконання і бажає отримати реєстраційний номер облікової картки, за пред’явленням паспорту подає до органу Міндоходів (до податкової інспекції за своїм місцем проживання) облікову картку за формою №1ДР разом із заявою, складеною в довільній формі з викладенням свого прохання анулювати попередньо внесену відмітку з метою отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків. Після реєстрації такої особи в Державному реєстрі посадова особа органу Міндоходів анулює попередньо внесену відмітку.

Чи потрібно повідомляти податкову інспекцію про зміну даних платника (прізвище, місце проживання тощо)?

Так, Податковим кодексом України передбачено, що фізичні особи зобов'язані подавати органам Міндоходів відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки або Повідомлення 1П протягом місяця з дня виникнення таких змін.

Оскільки до облікової картки або Повідомлення вноситься така інформація як: прізвище, імя та по батькові; дата народження; місце народження (країна, область, район, населений пункт); місце проживання, то у разі зміни одного з цих реквізитів або виявлення неточностей необхідно звернутись до податкової інспекції – Глобинського відділення Кременчуцької ОДПІ за адресою: вул.1-го травня,11, зал №1 та заповнити Заяву про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків за формою №5ДР. Особам, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті, - заповнюють заяву за формою №5ДРП.

Для заповнення Заяви використовуються дані паспорта та інших документів, які підтверджують зміни, що відбулись (свідоцтво про одруження тощо). Обов'язково вказується реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття).

Внесення змін до Державного реєстру та окремого реєстру Державного реєстру здійснюється протягом п’яти робочих днів від дня подання до органу Міндоходів відповідної Заяви.

Чи є відповідальність за неподання такої інформації?

Так. Неподання або порушення порядку подання платником податків інформації для формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб платників податків тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 85 гривень. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було вже застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 170 гривень.

 

ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

Кременчуцька об’єднана державна податкова інспекція Головного управління Міндоходів у Полтавській області оголосила конкурс на заміщення вакантних посад:

начальника управління, заступника начальника управління - начальника відділу, головного державного ревізора-інспектора, головного державного інспектора, старшого державного інспектора, державного інспектора, старшого державного інспектора Комсомольського відділення, головного державного інспектора Глобинського відділення, державного інспектора Глобинського відділення, старшого державного ревізора-інспектора Глобинського відділення, головного державного ревізора-інспектора Кобеляцького відділення, старшого державного ревізора-інспектора Козельщинського відділення.

Прийом документів для участі в конкурсі здійснюється протягом місяця з дня оповіщення відділом персоналу податкової інспекції м. Кременчука за адресою: вул. Красіна, б.76, кім. 306.

Основні вимоги до участі в конкурсі: громадянство України, вища повна економічна, юридична освіта, технічна освіта за напрямом комп’ютеризації.

Підбір кадрів на роботу до Кременчуцької ОДПІ здійснюється на конкурсній основі шляхом проведення письмового іспиту для учасників конкурсу на знання Конституції України, Податкового кодексу та Закону «Про державну службу».

Якщо впевнені в своїх знаннях та маєте бажання спробувати свої сили на роботі у податковій інспекції готуйте документи та звертайтесь на вищевказану адресу або телефоном (0536) 74-20-51.

 

РОЗРАХУКИ ЩОДО ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ

Наказом Міністерства доходів і зборів України №450 від 9 вересня 2013 року затверджено Порядок зарахування в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування або повернення надміру чи помилково сплачених коштів з ЄСВ. Відповідно до вказаного Порядку помилково або надміру сплачені суми єдиного внеску повертаються або зараховуються в рахунок майбутніх платежів на підставі заяви платника в довільній формі, яка подається до органу Міндоходів, в якому він перебуває на обліку як платник єдиного внеску.

 

Інформаційно-комунікаційний відділ Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області

 

 
Цікава стаття? Поділися нею з іншими:

Додати коментар

Правила додавання коментарів

Шановні користувачі нашого сайту, переконливо просимо ознайомитись з правилами додавання коментарів.

Мови нашого сайту - українська та російська. Звертайте увагу на правопис. Використання трансліту (написання українських, російських слів символами латиниці) при написанні повідомлень допускається тільки в крайніх випадках. Правка коментарів, які відповідають правилам сайту, не проводиться.

В коментарях категорично заборонено:

1. лайки, нецензурні вирази;
2. порушень законів Конституції України, некоректних висловів щодо державних символів;
3. ознак ксенофобії та релігійної ворожнечі;
4. реклами, спаму, флуду тощо.
5. особиста образа.
6. поширення недостовірної інформації (коментар буде видалений до моменту надання доказів!)

Всі коментарі, що порушують правила, будуть видалені з посиланням на відповідний пункт правил!
Дякуємо за порозуміння.


Захисний код
ОновитиПошук по сайту

Фотогалерея

Глобинська міська рада