1 2 3
СПЛАЧУЄМО ПОДАТОК ЗА ЖИТЛОВЕ НЕРУХОМЕ МАЙНО Друкувати Написати листа
Вівторок, 04 червня 2013 07:30

Для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів, ставка податку становить 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів, ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.
Отже, за кожний квадратний метр понад пільгові площі для квартир житловою площею від 120 до 240 кв. метрів і житлових будинків житловою площею від 250 до 500 кв. метрів до сплати буде 11 грн. 47 коп., а для квартир житловою площею більше 240 кв. метрів і житлових будинків житловою площею більше 500 кв. метрів визначено ставку у розмірі  30 грн. 96 коп.

 

 

Фізична особа має у власності і дачний, і садовий будиночок. Чи сплачується податок за обидва об’єкти чи лише за один? А якщо дачний будинок оформлено на одного члена сім’ї, а садовий – на іншого?

Не є об’єктом оподаткування садовий або дачний  будинок, але не більше одного такого об’єкта на одного платника податку.

Отже, якщо у власності фізичної особи є садовий та дачний будиночки, то не оподатковується лише один із них за вибором власника. Якщо власниками таких об’єктів є різні особи, то в такому випадку за такі об’єкти податок не сплачується.

Відділ взаємодії із ЗМІ та  громадськістю  Кременчуцької ОДПІ

ПОДАННЯ РОЗРАХУНКУ СУМИ ЗБОРУ ЗА ПЕРШУ РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Після першої реєстрації в Україні транспортних засобів юридичним особам необхідно в десятиденний строк подати розрахунок суми збору за такі транспортні засоби. Розрахунок подається до відповідного територіального органу Міндоходів України за місцезнаходженням юридичної особи та за місцем реєстрації транспортного засобу.

Форма, за якою необхідно подавати  звітність, затверджена наказом Мінфіну України від 21.12.2012 № 1405 «Про затвердження форми Розрахунку суми збору за першу реєстрацію транспортних засобів».

До розрахунку обов’язково додаються копії реєстраційних документів, завірені відповідним уповноваженим державним органом України, який проводив таку реєстрацію.

Порядок обчислення та сплати збору за першу реєстрацію транспортних засобів, його ставки визначено розділом VII «Збір за першу реєстрацію транспортного засобу» Податкового кодексу України.

Водночас, у разі зміни власника транспортних засобів, їх нові власники зобов’язані сплатити збір у порядку та на умовах, передбачених розділом VII Податкового кодексу України.

Відділ взаємодії із ЗМІ та  громадськістю  Кременчуцької ОДПІ

ЧИ СПЛАЧУЮТЬ ЄДИНИЙ ВНЕСОК ПІДПРИЄМЦІ – ПЕНСІОНЕРИ?

Відповідно до частини четвертої ст. 4 Закону України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» фізичні особи — підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Згідно із Законом України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон № 1058) пенсіонер — це особа, яка відповідно до цього Закону отримує пенсію, довічну пенсію, або члени її сім’ї, які отримують пенсію в разі смерті цієї особи у випадках, передбачених цим Законом.

Зазначеним Законом передбачено такі види пенсійних виплат, як пенсія за віком, пенсія у зв’язку із втратою годувальника та пенсія по інвалідності внаслідок загального захворювання (у тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства).

Умови призначення пенсії за віком визначено ст. 26 Закону № 1058.

Отже, фізичні особипідприємці, які отримують пенсію за вислугу років відповідно до Закону № 2262-ХІІ, не звільняються від сплати єдиного внеску.

Відділ взаємодії із ЗМІ та  громадськістю  Кременчуцької ОДПІ

ПОДАТКОВІ НОВИНИ

1) Нові форми заяв та повідомлень щодо реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців

Мін’юст України затвердив нові форми заяв та повідомлень, надання (надсилання) яких встановлено Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», які наберуть чинності з 01.07.2013 р. (Наказ від 17.04.2013 р. № 730/5)

2) Введення в дію марок акцизного податку нового зразка

Кабінет Міністрів України вніс зміни до власної постанови від 13.03.2013 р. № 188, якими встановлено, що з 01.08.2013 р. діятимуть нові зразки марок акцизного податку для алкогольних напоїв і тютюнових виробів вітчизняного та імпортного виробництва. З цієї дати продаж марок старого зразка припиняється. (Постанова від 29.04.2013 р. № 321)

Відділ взаємодії із ЗМІ та  громадськістю  Кременчуцької ОДПІ

ОСОБЛИВОСТІ НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПОДАТКУ

Базовий період для екологічного податку дорівнює календарному кварталу.

У разі, якщо платник податку не планує протягом звітного року здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів та утворення радіоактивних відходів, то йому необхідно повідомити відповідний територіальний орган Міндоходів України.

Для цього потрібно подати заяву за місцем розташування джерел забруднення про відсутність об’єкта обчислення екологічного податку. Заява складається у довільній формі не пізніше граничного терміну подання податкової декларації за І квартал звітного року.

Відділ взаємодії із ЗМІ та  громадськістю  Кременчуцької ОДПІ

ПРО ЄДИНИЙ ПОДАТОК

З якого періоду платник єдиного податку першої групи має перейти на сплату інших податків і зборів у разі використання праці найманих осіб?

Платник єдиного податку першої групи у разі використання найманої праці зобов’язаний не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу подати до територіального органу Міндоходів України заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування та з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому здійснено використання праці найманих осіб, перейти на сплату інших податків і зборів.

Відділ взаємодії із ЗМІ та  громадськістю  Кременчуцької ОДПІ

 

ОПОДАТКУВАННЯ «ПЕРЕХІДНИХ ВІДПУСКНИХ»

«Перехідні відпускні» виникають, якщо відпустка припадає не на один місяць, а й на частину наступного. З метою розрахунку граничного доходу для застосування соціальної пільги з ПДФО відпускні відносяться до відповідних періодів їх нарахування. Але при розрахунку суми перехідних відпускних не потрібно застосовувати ПСП до відпускних за другий місяць. Відпускні потрібно відображати у формі № 1ДФ у тому періоді, за який вони нараховані. Для відображення відпускних у формі № 1ДФ використовується та сама ознака доходу, що і для зарплати: 101.

Оскільки відпускні входять до складу додаткової заробітної плати, на підставі п.142.1 Податкового кодексу вони можуть бути віднесені до витрат. Якщо це зарплата, яка включається в собівартість товарів (робіт, послуг), то витрати на оплату відпусток визнаються в тому податковому періоді, коли буде отримано дохід від реалізації таких товарів (робіт, послуг). Відпускні адмінперсоналу, співробітників відділу збуту та інших працівників, зарплата яких відноситься до інших витрат, можуть бути включені до витрат у період їх нарахування.

Відділ взаємодії із ЗМІ та  громадськістю  Кременчуцької ОДПІ

ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПОВИННІ ЗНАХОДИТИСЯ У МАГАЗИНІ БІЛЯ КАСОВОГО АПАРАТУ

  1. Книга обліку розрахункових операцій (КОРО), зареєстрована на конкретний вид.
  2. 2. Використані контрольні стрічки за останні три робочих дні, якщо ви не перейшли на РРО з електронною контрольною стрічкою (перехід на електронну контрольну стрічку проводиться до 01.07.2013).
  3. Поточна та остання використана розрахункові книжки.
  4. Остання довідка про опломбування РРО або її копія.

Відділ взаємодії із ЗМІ та  громадськістю  Кременчуцької ОДПІ

 

ПРИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ НЕРУХОМОГО МАЙНА МІЖ ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ ПОДАТОК СПЛАЧУЄТЬСЯ ЗА МІСЦЕМ ПОСВІДЧЕННЯ ТАКОГО ДОГОВОРУ

Фізична особа, яка укладає угоду купівлі-продажу нерухомості з іншою фізичною особою, сплачує податок на доходи фізичних осіб до бюджету за місцем нотаріального посвідчення такої угоди. Тобто податок сплачується за місцем розташування робочого місця приватного нотаріуса або державної нотаріальної контори. Водночас, податок сплачується до нотаріального посвідчення такої угоди через банківські установи.

Під час проведення операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомості між фізичними особами нотаріус посвідчує відповідний договір за наявності оціночної  вартості  такого  нерухомого майна та документа про сплату податку до бюджету стороною (сторонами) договору. Також, щокварталу нотаріус подає до територіального органу Міндоходів за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію про такий договір, включаючи дані про його вартість та суму сплаченого податку. Інформація подається в порядку, встановленому розділом ІV Податкового кодексу України для податкового розрахунку.

Сума податку на доходи визначається та самостійно сплачується через банківські установи особою, яка продає або обмінює з іншою фізичною особою нерухомість, - до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу, міни.

Порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого майна визначено ст.172 ПКУ.

Відділ взаємодії із ЗМІ та  громадськістю  Кременчуцької ОДПІ

 

ПРО ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО ПІДЛЯНАЄ ПАТЕНТУВАННЮ

НЕОБХІДНО ПОВІДОМИТИ ЗАЯВОЮ

Якщо суб`єкт господарювання бажає припинити діяльність, що підлягає патентуванню, йому необхідно повідомити про це відповідний територіальний орган Міністерства доходів і зборів України. Зробити це необхідно письмово до 15 числа місяця, що передує звітному.

Тобто, останнім днем подання письмового повідомлення про припинення такої діяльності є 14 число місяця, що передує звітному.

Нагадуємо, що юридичні особи та фізичні особи – підприємці, які надають побутові послуги, реалізують товари у пунктах продажу, здійснюють торгівлю валютними цінностями та діяльність у сфері розваг, зобов’язані сплачувати  збір за провадження  деяких  видів  підприємницької  діяльності. З метою здійснення такої діяльності суб’єкт господарювання повинен придбати торговий патент шляхом подання заявки до органу Міндоходів за місцем сплати збору.

Порядок та строки сплати збору за провадження  деяких  видів  підприємницької  діяльності визначено ст. 267 Розділу XII Податкового кодексу України.

Відділ взаємодії із ЗМІ та  громадськістю  Кременчуцької ОДПІ

 

РЕЄСТРАЦІЯ ПЛАТНИКОМ ПДВ

Особа, що підлягає обов’язковій реєстрації чи прийняла рішення про добровільну реєстрацію як платник податку на додану вартість, подає до територіального органу Міндоходів України за своїм місцезнаходженням реєстраційну заяву.

У разі обов’язкової реєстрації така заява подається не пізніше 10 числа місяця, наступного за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій. Тобто, коли загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягає оподаткуванню, нарахована протягом останніх 12 місяців, сукупно перевищує 300 тис. грн. (без урахування ПДВ).

При добровільній реєстрації необхідно подати заяву не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку періоду, з якого така особа буде вважатися платником ПДВ.

Не зареєстрований як платник податку на додану вартість суб’єкт господарювання не має права подавати податкові декларації з ПДВ. Водночас, він може самостійно сплатити нараховану суму податку. Штрафи за неподання податкових декларацій до такої особи не застосовуються.

Порядок реєстрації платників податку на додану вартість визначений ст. 183 Податкового кодексу України.

Відділ взаємодії із ЗМІ та  громадськістю  Кременчуцької ОДПІ

ВІДПУСТКА ПІДПРИЄМЦЯ

Чи звільняється підприємець від податкових зобов`язань на період відпустки залежить від обраної ним системи оподаткування

Податковий кодекс України не передбачає будь-яких пільг по сплаті податків для тих підприємців, які застосовують загальну систему оподаткування і пішли у відпустку. І от чому…
Якщо загальник працює без використання найманої праці, - доходів в цей період він не отримає, тому зменшить податкові зобов'язання з податку на доходи. Якщо загальносистемник має найманців, - то, зрозуміло, що його господарська діяльність на період відпуски не припиняється, працівники за відсутності роботодавця продовжують плідно трудитися і отримувати прибутки. Таким чином, незважаючи на те, що підприємець, наприклад, увесь травень був у відпустці, доходи від його діяльності отримано і щоквартальний авансовий платіж повинен своєчасно надійти до бюджету (термін його сплати – до 15 травня).
Інша справа з єдинниками… Відповідно до ст. 295 Податкового кодексу платники єдиного податку першої та другої груп, які не використовують працю найманих робітників, звільняються від сплати єдиного податку на один календарний місяць року на час відпустки. Звернімо увагу на те, що відпустка підприємця прив'язана до календарного місяця. Отже, підприємець не може оформити відпустку, наприклад з 25-го числа одного місяця по 25-е число наступного (як це дозволено найманим працівникам). Не можна піти у відпустку і на півмісяця. Щоб не сплачувати податок, відпустку слід оформляти на весь календарний місяць.
Крім того, ст. 298 все того ж кодексу визначено, що інформацію про період щорічної відпустки підприємцю-єдиннику слід надати до податкового органу у формі заяви довільної форми. Термін подачі такої заяви законодавством не встановлено. Краще, звичайно, її подати до початку відпустки. У даному випадку підприємець не зможе порушити термін сплати авансових платежів. Якщо ж авансовий внесок за місяць, у якому підприємець планує відпустку вже сплачено, - така сума за заявою підприємця підлягає зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з єдиного податку

Відділ взаємодії із ЗМІ та  громадськістю  Кременчуцької ОДПІ

ПОДАНЯ ЗАЯВ НА ЄДИНИЙ ТРИВАЄ ДО 15 ЧЕРВНЯ

При реєстрації суб’єктом господарювання платником єдиного податку  або при переході на єдиний податок із загальної системи оподаткування слід знати деякі особливості…

Платник податків має протягом року (що передує переходу на спрощену систему) відповідати вимогам, встановленим Податковим кодексом України від 2 грудня 2010 року №2755-VI (далі – кодекс). Критерії стосуються граничного обсягу доходу за рік, кількості найманих працівників, застосуванню деяких видів діяльності.

Щоб бути єдинником треба пам’ятати:

- що не можна займатися видами діяльності, які визначені пунктом 291.5 кодексу.

- що переходити на єдиний податок більше ніж один раз на календарний рік не можна.

- не мати податкового боргу.

Отже, якщо немає перешкод – заповнюйте заяву встановленого зразка та розрахунок доходу за попередній календарний рік і подавайте їх до податкового органу до 15 числа місяця, який передує початку нового кварталу.

Податкова служба повинна надати Свідоцтво платника єдиного податку суб’єкту господарювання протягом 10 календарних днів з дня отримання такої заяви. Якщо платник відповідає умовам спрощеної системи оподаткування, то йому видадуть свідоцтво платника єдиного податку. Якщо не відповідає, - видається письмова вмотивована відмова.

Свідоцтво платника єдиного податку діє безстроково. Його не треба  подовжувати кожний рік, як це було раніше.

Відділ взаємодії із ЗМІ та  громадськістю  Кременчуцької ОДПІ

 

КЛЮЧІ ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ НАДАЮТЬ У ПОДАТКВІ БЕЗКОШТОВНО

Шановні платники податків!

Для звітування в електронному вигляді Кременчуцька ОДПІ запрошує платників податків отримати безкоштовні ключі електронного цифрового підпису за адресою: вул. Жовтнева, б. 43, кім. 205 з 9.00 до 19.30 год. у будні дні, в п’ятницю – до 18.15 год.

Такі ключі дають змогу звітувати в режимі он лайн не лише до органів Міністерства доходів і зборів, а й до органів Державної статистики та Пенсійного фонду при звітуванні з Єдиного соціального внеску. Це допоможе вам зекономити свій час та кошти.

Відділ взаємодії із ЗМІ та  громадськістю  Кременчуцької ОДПІ

КРЕМЕНЧУЦЬКА ОДПІ ПРАЦЮЄ НЕЗМІННО

Кременчуцька ОДПІ доводить до відома платників податків, що під час реорганізації податкової та митної служби до складу Міністерства доходів і зборів координати Кременчуцької ОДПІ залишаються незмінними:

Поштова адреса: 39617, м. Кременчук, вул. Красіна, б. 76.

Графік роботи: з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 13:00 та з 13:00 до 18:15 (у п’ятницю – до 17:00).

Режим роботи Центру обслуговування платників податків: понеділок – п’ятниця – з 09:00 до 20:00, субота – з 09:00 до 16:00, неділя – вихідний.

Відділ забезпечення доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян: (0536)74-18-38. Центр сертифікації ключів: (05366)2-24-17, (05366)2-52-18.

В Центрі обслуговування платників податків Кременчуцької ОДПІ крім податкових консультації у будні дні з 9.00 до 11.00 год. роз’яснюють і митне законодавство.

Відділ взаємодії із ЗМІ та  громадськістю  Кременчуцької ОДПІ

РОЗПОЧАВ РОБОТУ ОФІЦІЙНИЙ САЙТ МІНДОХОДІВ

Розпочав роботу офіційний сайт Міністерства доходів і зборів. Відтепер вся інформація про роботу відомства оприлюднюватиметься на Інтернет-майданчику, розміщеному за адресою minrd gov ua. Крім того, для вас працює Інформаційно-довідковий департамент Міністерства доходів і зборів. За багатоканальним телефонним номером 0-800-501-007 надають консультації з податкового законодавства з 8:00 до 20:00 години щодня (крім суботи та неділі). Прийом запитань на е-mail: : idd@minrd.gov.ua здійснюється цілодобово, без вихідних. Дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні.

Адреса суб-сайту ГУ Міндоходів у Полтавській області - www. poltava. sts. gov. ua

Відділ взаємодії із ЗМІ та  громадськістю  Кременчуцької ОДПІ

 

 

 

 

 

 

 
Цікава стаття? Поділися нею з іншими:

Додати коментар

Правила додавання коментарів

Шановні користувачі нашого сайту, переконливо просимо ознайомитись з правилами додавання коментарів.

Мови нашого сайту - українська та російська. Звертайте увагу на правопис. Використання трансліту (написання українських, російських слів символами латиниці) при написанні повідомлень допускається тільки в крайніх випадках. Правка коментарів, які відповідають правилам сайту, не проводиться.

В коментарях категорично заборонено:

1. лайки, нецензурні вирази;
2. порушень законів Конституції України, некоректних висловів щодо державних символів;
3. ознак ксенофобії та релігійної ворожнечі;
4. реклами, спаму, флуду тощо.
5. особиста образа.
6. поширення недостовірної інформації (коментар буде видалений до моменту надання доказів!)

Всі коментарі, що порушують правила, будуть видалені з посиланням на відповідний пункт правил!
Дякуємо за порозуміння.


Захисний код
ОновитиПошук по сайту

Фотогалерея

Глобинська міська рада