1 2 3
ЕЛЕКТРОННА ЗВІТНІСТЬ ЗАОЩАДЖУЄ ЧАС І ГРОШІ Друкувати Написати листа
Вівторок, 28 травня 2013 07:25

За чотири місяці поточного року відвідувачами відділу реєстрації користувачів Акредитованого Центру сертифікації відкритих ключів Кременчуцької ОДПІ стали 1522 абоненти. Вони отримали більше 2,5 тисяч безкоштовних  електронних цифрових підписів.

Найактивнішими користувачами цього сервісу є підприємці та громадяни. Серед загальної кількості, що отримали посилені сертифікати відкритих ключів їх налічується 940. Юридичним особам за цей період видано 582 цифрових підписи.

Посилені сертифікати відкритих ключів підприємства, установи, організації та фізичні особи можуть безкоштовно отримати у відділі реєстрації користувачів за адресою Кременчуцької ОДПІ: вул. Жовтнева, б. 43, кім. 205 з 9.00 до 19.30 год. у будні дні, в п’ятницю – до 18.15 год.

Порядок видачі ключів цифрового підпису та перелік документів, які необхідно надати платнику податків для їх отримання розміщено на сайті Акредитованого Центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДПС України (www.csкidd.gov.ua).

Ключі електронного цифрового підпису дають змогу звітувати в режимі он-лайн не лише до органів міністерства, а й до органів державної статистики та Пенсійного фонду. Крім того, електронні звіти допомагають уникнути помилок. Адже перед відправленням файлів уся звітність автоматично проходить обов’язковий контроль на правильність заповнення, підтверджує отримання звітів, дозволяє оперативно оновлювати електронні форми та уникати черг в податковій у дні масового подання податкової звітності.

Відділ взаємодії із ЗМІ та  громадськістю  Кременчуцької ОДПІ

ЕЛЕКТРОННИЙ ЦИФРОВИЙ ПІДПИС НА ПОДАТКОВІЙ НАКЛАДНІЙ.

Згідно вимог Податкового кодексу України платник податку зобов’язаний надати покупцю на його вимогу підписану уповноваженою платником особою та скріплену печаткою (за наявності) податкову накладну, складену за вибором покупця (отримувача) або у паперовому вигляді або в електронній формі. Після складення податкової накладної в електронній формі на них накладається електронний цифровий підпис посадових осіб платника податку.

Для делегування права підпису податкової накладної іншій посадовій особі, продавець отримує засоби електронного цифрового підпису в акредитованих центрах сертифікації ключів для такої особи та подає податковому органові за місцем реєстрації посилені сертифікати електронного цифрового підпису зазначеної особи.

Електронний цифровий підпис, що накладається на податкову накладну при її реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних, та підпис, що скріплює цю податкову накладну при її видачі покупцю, повинні належати одній особі, якій делеговано право підпису податкових накладних.

Відділ взаємодії із ЗМІ та  громадськістю  Кременчуцької ОДПІ

 

ОБОВ’ЯЗКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОБ’ЄКТИ ОПОДАТКУВАННЯ

До уваги платників податків! Незалежно від обраної вами системи оподаткування Податковим кодексом України вас зобов’язано повідомляти про всі об’єкти оподаткування, що руть участь у веденні вами господарської діяльності.

Протягом 10 робочих днів після реєстрації, створенні чи відкритті об’єкта оподаткування (тобто майна чи дій, у зв’язку з якими у платника податків виникають обов’язки щодо сплати податків) необхідно повідомити про це орган податкової служби за місцезнаходженням об’єкта оподаткування, за встановленою формою.

Форма такого повідомлення зветься №20-ОПП, затверджена наказом Мінфіну України 9 грудня 2011 р. №1588.

Хочу наголосити, що неподання повідомлення про об’єкти оподаткування у встановлені строки тягне за собою накладення штрафу у розмірах:

  • на самозайнятих осіб-170 гривень;
  • на юридичних осіб - 510.

У разі неусунення таких порушень або за ті самі дії, вчинені протягом року особою, до якої були застосовані штрафи за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу:

  • на самозайнятих осіб - у розмірі 340 гривень;
  • на юридичних осіб - 1020 гривень.

Відділ взаємодії із ЗМІ та  громадськістю  Кременчуцької ОДПІ

 

ПРАВО ГРОМАДЯН НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Закон України від 13.01.11 №2939-VI “Про доступ до публічної інформації” визначає порядок здійснення права кожного на доступ до публічної інформації, яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.

Під запитом на інформацію розуміється прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні ( ст.19 Закону № 2939).

Запитувачами публічної інформації відповідно до п.1 ст.12 Закону №2939 є фізичні, юридичні особи та об’єднання громадян без статусу юридичної особи.

Запит може подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою за адресою м. Кременчук, вул. Красіна, б.76, телефоном за номером 74-18-38, електронною поштою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ) на вибір запитувача.

Письмовий запит подається в довільній формі та повинен містити: ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є; загальний опис інформації або вид, назву чи зміст, підпис і дату за умови подання письмового запиту.

В Кременчуцькій ОДПІ створені всі умови для реалізації особами права на доступ до публічної інформації. При необхідності громадяни можуть звернутись до відділу забезпечення доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян за адресою: м. Кременчук, вул. Красіна, б.76, секція №5.

Відділ забезпечення доступу до публічної інформації

та розгляду звернень громадян Кременчуцької ОДПІ

ЗВІТУВАННЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ ТА ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

ЗБІЛЬШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ПОДАТКУ

Кременчуцька ОДПІ нагадує платникам збору за спеціальне використання води та збору за використання лісових ресурсів про затвердження нових форм податкових декларацій (накази Міністерства фінансів України №1403 та №1404 від 21 грудня 2012 року) затверджено нові форми податкових декларацій.

Складати податкову звітність зі збору за спеціальне використання води та збору за спеціальне використання лісових ресурсів за новою формою платники податків зобов’язані за результатами господарської діяльності за І півріччя 2013 року.

Крім того, відповідно до п. 246.4 статті 246 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI, розміщення відходів на звалищах, які не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних об’єктів, збільшуватимуть ставки екологічного податку в 3 рази (Лист Міністерства доходів і зборів від 16 квітня 2013 року №1349).

Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю  Кременчуцької ОДПІ

ДЕКЛАРУВАННЯ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ВІД ДЕКІЛЬКОХ ПОДАТКОВИХ АГЕНТІВ

Чи потрібно подавати Податкову декларацію фізичній особі у разі, якщо сума отриманих з двох підприємств доходів становить 120 тис. грн.?

Відповідно до п. 179.2 ст. 179 Податкового кодексу обов'язок платника податку щодо подання Податкової декларації вважається виконаним, і вона не подається, якщо такий платник податку отримував доходи від двох податкових агентів і більше і при цьому загальна річна сума оподатковуваних доходів, нарахованих (виплачених, наданих) такими податковими агентами, не перевищує 120 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року. У 2012 р. така сума становила 128 760 грн.(1073 грн. х 120).

Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю  Кременчуцької ОДПІ

СТУДЕНТ ОТРИМАВ ДОХОДИ ЗА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИМ ДОГОВОРОМ

Чи має право мати студента, яка здійснювала оплату за навчання, скористатися податковою знижкою, якщо її син-студент отримував доходи за цивільно-правовим договором?

Фізична особа відповідно до пп. 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу за наслідками 2012 р. має право включити до податкової знижки суму коштів, сплачених на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти як самою особою, так і членами її сім'ї першого ступеня споріднення, які не одержують заробітної плати. Згідно з пп. 14.1.263 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу син є членом сім'ї першого ступеня споріднення.

Податкова знижка може застосовуватись лише до доходу, отриманого у вигляді заробітної плати, до якої належать: основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні й компенсаційні виплати, що виплачуються платнику податку у зв'язку з відносинами трудового найму і регулюються трудовим законодавством, зокрема Кодексом законів про працю України від 10.12.71 р. (пп. 14.1.48 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

При укладанні трудового договору з працівником роботодавець видає наказ про зарахування його на роботу, на підставі якого у трудовій книжці цього працівника робиться позначка про прийняття його на роботу на відповідну посаду.

Цивільно-правові відносини регулюються Цивільним кодексом України від 16.01.2003 р. № 435-IV та оформлюються цивільно-правовими договорами (підряду, оренди тощо). За такими договорами виплачується не заробітна плата, а дохід.

Отже, якщо син-студент протягом звітного року одержував доходи від виконання договору цивільно-правового характеру, то його мати має право на податкову знижку щодо сум, сплачених за навчання сина.

Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю  Кременчуцької ОДПІ

ДЕКЛАРУВАННЯ ГРОШОВИХ ПЕРЕКАЗІВ ІЗ-ЗА КОРДОНУ

Фізична особа у 2012 р. отримала від брата з-за кордону кошти поштовим переказом. Чи потрібно їх декларувати?

Згідно з підпунктами 163.1.1 — 163.1.3 п. 163.1 ст. 163 Податкового кодексу об'єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання), та іноземні доходи, тобто доходи, отримані з джерел за межами України, оподаткування яких регулюється п. 170.11 ст. 170 цього Кодексу.

Дохід, отриманий з джерел за межами України, — це будь-який дохід, отриманий резидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності за межами митної території України, включаючи, зокрема, дивіденди, дохід від відчуження інвестиційних активів, зокрема корпоративних прав, цінних паперів тощо (пп. 14.1.55 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку — отримувача, який зобов'язаний подати до 1 травня року, що настає за звітним, річну Податкову декларацію, та оподатковується за ставками, визначеними в п. 167.1 ст. 167 цього Кодексу, тобто 15 та/або 17%.

При цьому згідно з п. 164.4 ст. 164 Податкового кодексу під час нарахування (отримання) доходів, одержаних у вигляді валютних цінностей або інших активів (вартість яких виражено в іноземній валюті або міжнародних розрахункових одиницях), такі доходи перераховуються у гривні за валютним курсом Нацбанку України, що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів.

Абзацом першим пп. 170.11.2 п. 170.11 ст. 170 цього Кодексу встановлено, що у разі якщо відповідно до норм міжнародних договорів, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов'язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення за зазначеними підставами у річній Податковій декларації.

Отже, грошові перекази, отримані громадянином України на поточні чи карткові рахунки з джерелом походження за межами України, у розумінні Податкового кодексу розглядаються як іноземні доходи та підлягають оподаткуванню за результатами подання річної Податкової декларації.

Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю  Кременчуцької ОДПІ

ПОДАТКОВИЙ КАЛЕНДАР

14 червня, останній день сплати:

- збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності

14 червня, граничний строк подання:

-  звіту про використання РРО та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за травень та

- заяви про перехід на спрощену систему оподаткування з ІІІ кварталу 2013 року.

Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю  Кременчуцької ОДПІ

МИТНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

В Центрі обслуговування платників податків Кременчуцької ОДПІ (м. Кременчук, вул. Красіна, б.76, секція №4) надаються консультації з питань митного законодавства. Консультацію можна тримати з 9.00 до 11.00 год. щодня (крім вихідних).

Відділ взаємодії із ЗМІ та  громадськістю  Кременчуцької ОДПІ

 

«ТЕЛЕФОННІ КОНСУЛЬТАЦІЇ»

Консультації щодо податкового законодавства можна отримати за багатоканальним телефонним номером 0-800-501-007 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів). Інформаційно-довідковий департамент ДПС України надає відповіді з 8:00 до 20:00 години щодня (крім суботи та неділі). Прийом запитань на е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду здійснюється цілодобово, без вихідних. Дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні.

Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю  Кременчуцької ОДПІ

 

 

 
Цікава стаття? Поділися нею з іншими:

Додати коментар

Правила додавання коментарів

Шановні користувачі нашого сайту, переконливо просимо ознайомитись з правилами додавання коментарів.

Мови нашого сайту - українська та російська. Звертайте увагу на правопис. Використання трансліту (написання українських, російських слів символами латиниці) при написанні повідомлень допускається тільки в крайніх випадках. Правка коментарів, які відповідають правилам сайту, не проводиться.

В коментарях категорично заборонено:

1. лайки, нецензурні вирази;
2. порушень законів Конституції України, некоректних висловів щодо державних символів;
3. ознак ксенофобії та релігійної ворожнечі;
4. реклами, спаму, флуду тощо.
5. особиста образа.
6. поширення недостовірної інформації (коментар буде видалений до моменту надання доказів!)

Всі коментарі, що порушують правила, будуть видалені з посиланням на відповідний пункт правил!
Дякуємо за порозуміння.


Захисний код
ОновитиПошук по сайту

Фотогалерея

Глобинська міська рада