1 2 3
Інформація Глобинської міської ради про проведення конкурсу з відбору виконавця земельних торгів

Інформація

Глобинської міської ради Глобинського району Полтавської області про проведення конкурсу з відбору виконавця земельних торгів

 

1. Мета проведення робіт: отримання послуг з проведення земельних торгів з продажу права оренди на земельну ділянку.

 

2. Дані про земельні ділянки: земельна ділянка орієнтовною площею 0,025 га, із земель житлової та громадської забудови, розташована по вул. 1 Травня, в м. Глобине, Глобинського району Полтавської області, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

 

3. Умови конкурсу: Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, термін виконання робіт (у календарних днях), а також інформацію (пропозицію) про сумарну кількість проданих лотів на земельних торгах за 2013-2014 роки та відповідний період 2015 року (на день подачі заяви), із зазначенням дати, організатора торгів, стартової ціни, ціни продажу, зростання (збільшення) ціни їх продажу порівняно зі стартовою ціною у гривнях та у відсотках, згоду на фінансування підготовки лота до продажу на земельних торгах за рахунок власних коштів.

Оцінка конкурсних пропозицій буде здійснюватися за двома критеріями: перший – кількість проданих лотів; другий – зростання (збільшення) ціни їх продажу порівняно зі стартовою ціною, у тому числі з урахуванням найкращого показника підвищення вартості окремого лота.

Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Особливі умови конкурсу: фінансування підготовки лотів до продажу та проведення земельних торгів здійснюється за рахунок коштів виконавця земельних торгів з наступним відшкодуванням за рахунок коштів покупця лота відповідно до частини п’ять статті 136 Земельного кодексу України.

 

4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

 

- заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з проведення земельних торгів за формою згідно з додатком 1 «Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах», затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 № 579, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 (далі – Порядок);

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

- згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;

- копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

- копія ліцензії;

- копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;

- інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною.

 

5. Строк подання конкурсної документації: до 17:15 год.  30 березня 2015 року.

6. Поштова адреса, за якою подаються документи: вул. Леніна, 285, м. Глобине, Глобинський район, Полтавська область 39000.

7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться  7 квітня 2015 року об 14:00 год. Місце проведення: вул. Леніна, 285, м.Глобине, Глобинський район, Полтавська область, зал засідань Глобинської міської ради.

8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: вул. Леніна, 285, м. Глобине, Глобинський район, Полтавська область, приміщення Глобинської міської ради. Секретар комісії – Голяковська Наталія Василівна. Телефон для довідок: (05365) 2-46-37.

 

 

 
Цікава стаття? Поділися нею з іншими:Пошук по сайту

Фотогалерея

Глобинська міська рада