1 2 3
Інформація про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності


Інформація  виконавчого комітету Глобинської міської ради про оголошення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності з незалежної оцінки комунального майна

03.07.2017

 

Виконавчий комітет Глобинської міської ради повідомляє про проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності на проведення незалежної оцінки вартості об’єкта нерухомого майна комунальної власності.

 

Конкурс відбудеться: 19.07.2017 року о 11 год. 00 хв. за адресою: 39000, м.Глобине  Полтавської області,  вул. Центральна, 285, в приміщенні виконкому міської ради, тел. (05365)24-7-30, електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

Конкурсний відбір проводиться щодо об’єкта нерухомого майна: нежитлового приміщення площею 353,4 кв.м (будівля будинку ветеранів) за адресою: Полтавська область, Глобинський район, с. Семимогили, вул. Калачевського, 36

 

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості ліквідації (розбирання на будівельні матеріали) нежитлової будівлі.

Запланована дата оцінки 25 липня 2017 року

Кінцевий термін подання документів: за  чотири робочих дні включно до оголошеної дати проведення конкурсу.

 

Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого Наказом ФДМУ №2075 від 31.12.2015р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 №60/28190.

 

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі:

-        Наявність переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна або звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок, та їх особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки подібного майна;

-        Наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

 

Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті і складається із:

-        підтвердних документів;

-        пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті;

-        документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3).

 

До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:

-        заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 1);

-        кількість звітів про оцінку майна, які на час проведення конкурсу складені претендентом на виконання договорів про проведення оцінки майна, укладених з органами приватизації та іншими замовниками, за підсумками попередніх конкурсів (до уваги беруться договори, укладені з органом приватизації, який проводить відповідний конкурсний відбір) (за наявності);

-        інформація про претендента (додаток 2).

Конкурсна пропозиція подається в запечатаному конверті з описом документів, що містяться в конверті. Наконверті необхідно зробити помітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».

 

Конкурсна пропозиція  має містити:

1) пропозицію щодо ціни виконання робіт;

2) калькуляцію витрат, пов’язаних з виконанням робіт;

3) строк виконання робіт (у календарних днях).

 

Строк виконання робіт: не більше ніж п’ять календарних  днів після дати укладення договору  на виконання робіт

 

Виконавчий комітет Глобинської міської ради

 


Додаток 1
до  інформації виконавчого комітету Глобинської міської ради про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 03.07.2017р.

 

ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності

Заявник 
_____________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від ___________________ № ________________________

Керівник 
_____________________________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові; посада)

який діє на підставі                                                                      ____________________________________________________________________________________________________

(назва установчого документа або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб –

 

_____________________________________________________________________________________________________,

підприємців та громадських формувань  – для фізичних осібпідприємців)

зареєстрованого__________________________________________ за № ______________________________________

Свідоцтво платника податку на додану вартість (за наявності) від _________________ № _______________

Розрахунковий рахунок  №_____________________________________ в ____________________________________

МФО ________________________________________________________________________________________________

Код заявника за ЄДРПОУ, реєстраційний номер  облікової  картки  платника  податків або серія та номер  паспорта  (для   фізичних  осіб,  які  через  свої  релігійні  переконання  відмовляються   від прийняття   реєстраційного  номера  облікової  картки  платника  податків  та  повідомили  про  це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)
_____________________________________________________________________________________

Місцезнаходження (місце проживання) ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефакс

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна пошта

 

Продовження додатка 1

Просимо дозволити взяти участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності для надання послуг з оцінки (виконання робіт з експертної грошової оцінки) ______________________ _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(повна назва об'єкта)

 

"___" ____________ 20__ року

______________
М.П. (за наявності)                            (підпис)

 

Додаток 2
до  інформації виконавчого комітету Глобинської міської ради про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 03.07.2017р.

Інформація про претендента

________________________________________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця)

 

  1. 1. Наявність сертифіката суб’єкта оціночної діяльності

Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від _____________________________ №_______________________________________________

  1. 2. Наявність документів, передбачених статтею 6 Закону України «Про оцінку земель»

___________________________________ від ____________ №_________________

(назва документа)

  1. 3. Наявність спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею

Дозвіл виданий _________________________________________________ від __________________ №______________________________

(найменування або прізвище, ім’я, по батькові претендента, що має дозвіл)

4. Наявність оцінювачів, що мають відповідної форми допуски до державної таємниці

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Форма допуску

Дата видачі допуску

№ допуску

  1. 5. Наявність оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із претендентом і будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата видачі кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа)  оцінювача*

Номер кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційно-го документа) оцінювача

Напрями та спеціалізації, за якими видано кваліфікацій-

не свідоцтво (кваліфікацій-ний документ) оцінювача**

Назва, дата, номер видачі міжнародного кваліфікаційного документа оцінювача

Найменування саморегулівної організації оцінювачів, членом якої є оцінювач

Стаж практичної діяльності з оцінки оцінювача, років

Особистий підпис***

Продовження додатка 2

 

*Зазначаються всі кваліфікаційні документи оцінювача.

** І. Оцінка об’єктів в матеріальній формі

1.1.   Оцінка  нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них. 1.2. Оцінка машин  і обладнання.                  1.3.  Оцінка колісних транспортних засобів. 1.4. Оцінка літальних апаратів. 1.5. Оцінка судноплавних засобів. 1.6. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність. 1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання,  колісних транспортних засобів, літальних апаратів,   судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність.

ІІ.  Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності        2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти  інтелектуальної власності).                   2.2.  Оцінка  прав на об’єкти  інтелектуальної  власності.

*** Розглядається як письмова згода.

  1. 6. Наявність оцінювачів, яких додатково буде залучено до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата видачі кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа)  оцінювача*

Номер кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційно-го документа) оцінювача

Напрями та спеціалізації, за якими видано кваліфікацій-

не свідоцтво (кваліфікацій-ний документ) оцінювача**

Назва, дата, номер видачі міжнародного кваліфікаційного документа оцінювача

Найменування саморегулівної організації оцінювачів, членом якої є оцінювач

Стаж практичної діяльності з оцінки оцінювача, років

Особистий підпис***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Зазначаються всі кваліфікаційні документи оцінювача.

** І. Оцінка об’єктів в матеріальній формі

1.1. Оцінка  нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них. 1.2. Оцінка машин  і обладнання.                  1.3. Оцінка колісних транспортних засобів. 1.4. Оцінка літальних апаратів. 1.5. Оцінка судноплавних засобів. 1.6. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність. 1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання,  колісних транспортних засобів, літальних апаратів,   судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність.

ІІ. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності.

2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти  інтелектуальної власності).             2.2. Оцінка  прав на об’єкти  інтелектуальної  власності.

*** Розглядається як письмова згода.

Продовження додатка 2

  1. 7. Наявність оцінювачів з експертної грошової оцінки земельної ділянки, що перебувають у трудових відносинах з претендентом і будуть залучені до підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата видачі кваліфікаційного документа оцінювача

Номер кваліфікаційного документа оцінювача

Назва, дата, номер видачі міжнародного кваліфікаційного документа оцінювача

Найменування саморегулівної організації оцінювачів, членом якої є оцінювач

Стаж практичної діяльності з оцінки оцінювача, років

Особистий підпис*

* Розглядається як письмова згода.

  1. 8. Наявність оцінювачів з експертної грошової оцінки земельної ділянки, що додатково залучаються претендентом до експертної грошової оцінки земельної ділянки і до підписання  звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата видачі кваліфікаційного документа оцінювача

Номер кваліфікаційного документа оцінювача

Назва, дата, номер видачі міжнародного кваліфікаційного документа оцінювача

Найменування саморегулівної організації оцінювачів, членом якої є оцінювач

Стаж практичної діяльності з оцінки оцінювача, років

Особистий підпис*

* Розглядається як письмова згода.

  1. 9. Наявність інших фахівців, що залучаються претендентом до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки)

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Назва документа

Ким виданий документ

Дата видачі і номер  документа

Продовження додатка 2

10. Інша інформація, що зазначається претендентом, згідно з абзацами другим, третім пункту 4 розділу ІІІ Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(відомості про рік заснування; перелік робіт з оцінки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); інша інформація щодо  досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу)

 

 

«____» ___________________________20____ року

 

__________________________

М.П. (за наявності)                              (підпис)

 

 

Додаток 3 
до  інформації виконавчого комітету Глобинської міської ради про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 03.07.2017р.

ІНФОРМАЦІЯ
щододосвіду претендента та оцінювачів, якібудутьзалучені до виконанняробіт з оцінки майна (експертноїгрошовоїоцінкиземельноїділянки) та підписаннязвіту про оцінку майна (експертнугрошовуоцінкуземельноїділянки)

________________________________________________________________________________ 
(найменуванняюридичної особи абопрізвище, ім’я по батьковіфізичної особи – підприємця)

№ з/п

Назваоб’єктаоцінки

Мета проведенняоцінки

Дата оцінки

Періодпроведенняоцінки

Замовник/ платник

Досвідсуб’єктаоціночноїдіяльності/ досвідоцінювача (прізвище, ім'я, по батькові)*

Документ, щопідтверджуєдосвід**

* Зазначаєтьсясуб'єктоціночноїдіяльності, якийбере участь у конкурсі, та особи - оцінювачі, якібезпосередньобудутьзалучені до проведенняоцінки. 
** Копія договору про проведенняробіт з оцінки майна (експертноїгрошовоїоцінкиземельноїділянки) та (або) акта приймання–передаванняробіт (показниквартостівиконанняробіт та порядок розрахункуможуть бути заштриховані); копія листа відзамовникаоцінкиіззазначенням позитивного досвіду. Документимають бути засвідченікерівником та скріпленіпечаткою (за наявності).

"___" ____________ 20__ року

______________ 
М. П. (за наявності)                         (підпис)

 

 
Цікава стаття? Поділися нею з іншими:Пошук по сайту

Фотогалерея

Глобинська міська рада