1 2 3
Інформація Глобинської міської ради про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності

Інформація Глобинської міської ради про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності

08.04.2016р.

 

Інформація Глобинської міської ради про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, для проведення незалежної оцінки доріг населених пунктів с.Пироги, с.Яроші Глобинського району в кількості 22, загальною протяжністю 16,99км.

 

Назва об’єкта: дороги населених пунктів с.Пироги, с.Яроші Глобинського району в кількості 22, загальною протяжністю 16,99км.

 

Адреса: Полтавська область, Глобинський район с. Пироги,  с. Яроші.

Власник: Глобинська міська територіальна громада

Мета проведення експертної грошової оцінки: незалежна оцінка доріг населених пунктів с.Пироги, с.Яроші для  прийняттю  на баланс Глобинською міською радою.

 

Запланована дата оцінки 15.05.2016р.

 

Конкурсний відбір буде здійснюватись відповідно до  Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, «Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки майна та експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності територіальної громади м.Глобине» затвердженого рішенням виконавчого комітету Глобинської міської ради  від 25.09.2012р. №267.

 

Вимоги до претендентів для участі у конкурсі є наявність:

- відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів

- досвіду роботи суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна,зокрема подібного майна ;

- переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна;

- письмової згоди оцінювачів, яких буде залучено суб’єктом оціночної діяльності, до виконання робіт з оцінки майна.

 До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України “ Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, якими передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна та напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

 Учасникам конкурсу необхідно подати до виконкому Глобинської міської ради конкурсну документацію яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів. До підтвердних документів віднесено :

- заява на участь у конкурсі за встановленою формою;

- копія установчого документа претендента;

- копія кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;

- копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;

- письмові згоди оцінювачів, яких буде залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їх особистими підписами;

- інформація про претендента ( документ,який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи з незалежної оцінки оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).

 

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і повинна містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також термін виконання робіт.

 Конкурсна документація подається у запечатаному конверті з описом документів, що містяться в конверті. На конверті необхідно зробити помітку :” На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності.

Конкурсну документацію слід подати до виконкому Глобинської міської ради за адресою: 39000 м.Глобине, вул. Центральна, 285. Прийняття документів до 17.15 годин 20.04.2016 року.

Розкриття конкурсної документації буде проведено 26.04.2016 року, о 14.00 годині, у приміщенні Глобинської міської ради за адресою: м.Глобине, вул. Центральна. 285. Телефон для довідок (05365) 25 2 19.

 

Міська рада

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток 1

 

 

ПЕРЕЛІК

автомобільних  доріг  на території  населених пунктів:

с.Пироги, с.Яроші Глобинського району

№ п/п

Найменування

доріг і

вулиць

Протяжність,

км

рік

побудови

в тому числі

Назва

населеного

пункту

з твердим

покрит.

в межах

населеного

пункту

за межами

населеного

пункту

вул. Зелена

0,550

1982

0,550 (асфальт)

0,550

-

с.Пироги

вул.Набережна

1,100

1982

1,100(асфальт)

1,100

-

с.Пироги

пр.Набережний

0,520

1983

0,520(асфальт)

0,520

-

с.Пироги

пр.Степовий

0,320

1982

0,320(асфальт)

0,320

-

с.Пироги

вул.Затишна

0,370

1983

0,370(асфальт)

0,370

-

с.Пироги

вул.Суворова

0,450

1983

0,450(асфальт)

0,450

-

с.Пироги

вул.Гаражна

1,550

1982

1,550(асфальт)

0,400

1,150

с.Пироги

вул.Шкільна

1,680

1982

1,680(асфальт)

1,680

-

с.Пироги

вул.Гагаріна

0,850

1983

0,850(асфальт)

0,850

-

с.Пироги

вул.Захисників Вітчизни

0,750

1980

0,750 (кам'яна)

0,750

-

с.Пироги

вул.Берегова

0,650

1982

0,650(асфальт)

0,650

-

с.Пироги

провул.Вишневий

0,300

1982

0,300(асфальт)

0,300

-

с.Пироги

вул.Новоселівка

0,420

1983

0,420(асфальт)

0,420

-

с.Пироги

вул.Козацька

1,150

1982

1,150(асфальт)

1,150

-

с.Пироги

вул.Садова

1,520

1984

1,520 кам'яна, асфальт)

1,520

-

с.Пироги

пров. Захисників Вітчизни

0,350

з часу заснування села

грунтова дорога

0,350

-

с.Пироги

вул.Набережна

0,450

1980

0,450(кам'яна)

0,450

-

с.Яроші

вул.Юності

0,500

1983

0,500(асфальт)

0,500

-

с.Яроші

вул. Макаренка

0,210

1983

0,210(асфальт)

0,210

-

с.Яроші

вул.Котляревського

1,500

1980

1,500 (кам'яна)

0,600

0,900

с.Яроші

вул.Степова

1,400

1980

1,400 (кам'яна)

1,400

-

с.Яроші

пр.Набережний

0,400

1982

0,400(асфальт)

0,400

 

с.Яроші

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

До конкурсної комісії по відбору суб’єктів оціночної діяльності при Глобинській міській раді

_________________________________

(ПІП або найменування юридичної особи, адреса, тел.)

___________________________________

 

 

ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності

Заявник __________________________________________________________________,

(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

в особі ___________________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові; посада)

який діє на підставі _________________________________________________                  __________________________________________________________________

(документ, на підставі якого діє особа від імені заявника)

__________________________________________________________________

Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) __________________________________________________________

 

Просимо дозволити взяти участь у конкурсі щодо відбору суб'єктів оціночної  діяльності на право проведення незалежної оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) комунальної власності територіальної громади м.Глобине : _________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(повна назва об'єкта оцінки)

 

«___» ______________ 20__ року                           ______________________

(дата заповнення заяви)                                                   (підпис)

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Цікава стаття? Поділися нею з іншими:Пошук по сайту

Фотогалерея

Глобинська міська рада