1 2 3
Результати роботи 28 сесії Глобинської міської ради І скликання (голосування) Друкувати Написати листа
П'ятниця, 15 грудня 2017 16:22

Результати поіменного голосування

на 28 сесії Глобинської міської ради І скликання

від 15 грудня 2017 року

№ з/п

Питання ,

винесене на розгляд

 

 

Прізвище, ім’я по батькові та вибір депутата

Загальний результат голосування

Бабич О.М.

Безштанько Л.М

Безштанько О.В

Білоус М.І

Бугаєць О.С.

Васенко О.О.

Ведмідь В.Г.

Горобець І.М.

Грищенко О.Л.

Джусь С.В.

Рябко С.І.

Збираник Т.А.

Кір’ян В М.

Клімов В.М.

Ковш Г П.

Козоріз А.С.

Котляр О.В.

Кошеленко О.В.

Кулик С.Г.

Кучугура З.І.

Лазаренко С.В.

Мацак Ю.І.

Петриченко В.А.

Полонський І.С.

Савченко В.Г.

Хакімов І.Х.

Харченко С.О.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

1

 

Про придбання квартири у власність Глобинської міської ради.

 

 

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

не голосував

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

за

за

за

відсутній

16

-

-

Ріш. прийн.

 

2

Про постановку на баланс виконавчого комітету Глобинської міської ради матеріальних цінностей наданих компанією SKL International AB

 

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

за

за

за

відсутній

17

-

-

Ріш.  прийн.

 

3

Про внесення змін і доповнень до бюджету Глобинської міської ради на 2017 рік.

 

 

відсутній

 

 

 

 

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

утримався

утримався

за

відсутній

15

-

2

Ріш.  прийн.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

4

Про розгляд звернення гр.Семе-літ Ольги Володи-мирівни, щодо передачі у приватну власність земельної ділянки площею 0,0747 га, кадастро-вий номер 5320610-100:50:001:0647, цільове призначення згідно КВЦПЗ В 02.01 - для будів-ництва та обслугову-вання житлового будинку, господар-ських будівель і споруд (присадибна ділянка), місце розташування м.Гло-бине, вул.Дружби народів, 18.

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

за

за

за

відсутній

17

-

-

Рішення                       прийнято

 

5

Про розгляд звернення гр.Супруна Василя Васильовича, щодо передачі у приватну власність земельної ділянки площею 0,10 га, кадастровий номер 5320610100-:50:005:2064, цільове призначення згідно КВЦПЗ В 02.01 - для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських буді-вель і споруд (при-садибна ділянка), місце розташування м.Глобине, пров.-Котляревського, 9а.

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

за

за

за

відсутній

17

-

-

Рішення                       прийнято

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

6

Про розгляд звернення ПП «Глобрембуд», щодо передачі земельної ділянки площе. 0,1581 га, кадастро-вий номер 53206-10100:50:001:0659, цільове призначення згідно КВЦПЗ А 01.01 – для ведення товарного сільсько-господарського ви-робництва, за адресою  м.Глобине, вул.Володимирівська, 186Л, Глобин-ського району, Полтавської області у користування на умовах оренди терміном на 49 років з орендною платою 3% від НГО.

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

за

за

за

відсутній

17

-

-

Рішення                       прийнято

 

7

Про розгляд звернення гр.Коніщука Олександра Васильовича, щодо внесення змін у рішення 21 сесії 1 скликання Глобинської міської ради № 611 від 07.06.2017 року та 22 сесії 1 скликання Глобинської міської ради № 629 від 18.07.2017 року, в частині збільшення площі земельної ділянки з 0,0350 га на 0,0587 га.

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

за

за

за

відсутній

17

-

-

Рішення                       прийнято

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

8

Про розгляд зверне-ння гр.Скапи Мико-ли Миколайовича, щодо внесення змін у рішення 23 сесії 1 скликання Глобинської міської ради № 818 від 17.08.2017 року.

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

за

за

за

відсутній

17

-

-

Ріш.        прийн.

 

9

Про розгляд звернення гр.Старовіт Валентини Анатоліївни, щодо внесення змін у рішення 15 сесії 1 скликання Глобинської міської ради № 887 від 08.12.2016 року.

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

за

за

за

відсутній

17

-

-

Ріш.    прийн                   прийнято

 

10

Про розгляд звернення гр.Яременка Дмитра Анатолійовича про внесення змін до договору оренди землі від 10.08.2009 року, на земельну ділянку площею 0,0032 га, цільове призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, кадастровий номер 5320610100:50:001:1244, місце розташування м.Глобине, вул.Виноградна, б/н, Глобинського району, Полтавської області.

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

за

за

за

відсутній

17

-

-

Рішення                       прийнято

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

11

Про погодження надання земельної ділянки гр.Білоко-бильському Валерію Івановичу, щодо погодження надання головним управлін-ням Держгеокада-стру Полтавської області земельної ділянки, яка знахо-диться за межами м.Глобине на тери-торії Глобинської міської ради, Гло-бинського району Полтавської області, площею 0,10 га для ведення особистого селянського господарства.

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

за

за

за

відсутній

17

-

-

Рішення                       прийнято

 

12

Про погодження надання земельної ділянки гр.Приходько Наталії Миколаївні, щодо погодження надання головним управлінням Держгеокадастру Полтавської області земельної ділянки, яка знаходиться за межами м.Глобине на території Глобинської міської ради, Глобинського району Полтавської області, площею 0,20 га для ведення особистого селянського господарства.

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

за

за

за

відсутній

17

-

-

Рішення                       прийнято

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

13

Про погодження надання земельної ділянки гр.Литвине-нко К.Л., щодо по-годження надання головним управлін-ням Держгеокадас-тру Полтавської області земельної ділянки, яка знахо-диться за межами м.Глобине на тери-торії Глобинської міської ради, Гло-бинського району Полтавської області, площею 0,20 га для ведення особистого селянського господарства.

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

 

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

за

за

за

відсутній

17

-

-

Рішення                       прийнято

 

14

Про погодження надання земельної ділянки гр.Каспірович Галині Василівні, щодо погодження надання головним управлінням Держгеокадастру Полтавської області земельної ділянки, яка знаходиться за межами м.Глобине на території Глобинської міської ради, Глобинського району Полтавської області, площею 0,15 га для ведення особистого селянського господарства.

 

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

 

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

за

за

за

відсутній

17

-

-

Рішення                       прийнято

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

15

Про погодження надання земельної ділянки гр.Турубарі Світлані Миколаївні, щодо погодження надання головним управлінням Держгеокадастру Полтавської області земельної ділянки, яка знаходиться за межами м.Глобине на території Глобинської міської ради, Глобинського району Полтавської області, площею 0,30 га для ведення особистого селянського господарства.

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

за

за

за

відсутній

17

-

-

Рішення                       прийнято

 

16

Про погодження надання земельної ділянки гр.Негер Марії Іванівні, щодо погодження надання головним управлінням Держгеокадастру Полтавської області земельної ділянки, яка знаходиться за межами м.Глобине на території Глобинської міської ради, Глобинського району Полтавської області, площею 0,12 га для ведення особистого селянського господарства.

 

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

за

за

за

відсутній

17

-

-

Рішення                       прийнято

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

17

Про погодження надання земельної ділянки гр.Матюш-кіну Сергію Мико-лайовичу, щодо по-годження надання головним управлін-ням Держгеокадас-тру Полтавської області земельної ділянки, яка знахо-диться за межами м.Глобине на тери-торії Глобинської міської ради, Гло-бинського району Полтавської області, площею 0,03 га для ведення особистого селянського господарства.

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

за

за

за

відсутній

17

-

-

Рішення                       прийнято

 

18

Про погодження надання земельної ділянки гр.Косола-повій Тетяні Федо-сіївні, щодо пого-дження надання головним управлін-ням Держгеокадас-тру Полтавської області земельної ділянки, яка знахо-диться за межами м.Глобине на тери-торії Глобинської міської ради, Гло-бинського району Полтавської області, площею 0,15 га для ведення особистого селянського господарства.

 

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

за

за

за

відсутній

17

-

-

Рішення                       прийнято

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

19

 

Про вилучення земельної ділянки гр.Власенко Алли Іванівни, земельної ділянки площею 0,10 га для ведення особистого селянського господарства, яка розташована на території м.Глобине, вул.Б.Хмельницького, Глобинського району, Полтавської області, яка надавалась рішенням № 193 від 13.03.1997 року.

 

 

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

за

за

за

відсутній

17

-

-

Рішення                       прийнято

 

20

 

Про вилучення земельної ділянки гр.Якима Миколи Михайловича, земельної ділянки площею 0,34 га для ведення особистого селянського господарства, яка розташована на території Глобинської міської ради, Глобинського району, Полтавської області, яка надавалась рішенням № 497 від 29.06.1995 року.

 

 

 

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

за

за

за

відсутній

17

-

-

Рішення                       прийнято

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

21

 

Про вилучення земельної ділянки гр.Третяк Катерини Іванівни, земельної ділянки площею 0,05 га для ведення особистого селянського господарства, яка розташована на території Глобинської міської ради, Глобинського району, Полтавської області, яка надавалась рішенням № 701 від 05.12.1997 року.

 

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

за

за

за

відсутній

17

-

-

Рішення                       прийнято

 

22

 

Про вилучення земельної ділянки гр.Лявінець Олександри Степанівни, земельної ділянки площею 0,50 га для ведення особистого селянського господарства, яка розташована на території с.Новомосковське, вул.Весняна, 26, Глобинської міської ради, Глобинського району, Полтавської області, яка надавалась рішенням № 1660 від 26.11.2009 року.

 

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

за

за

за

відсутній

17

-

-

Рішення                       прийнято

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

23

 

Про вилучення земельної ділянки гр.Лявінця Миколи Васильовича, земельної ділянки площею 0,30 га для ведення особистого селянського господарства, яка розташована на території с.Новомосковське, Глобинського району, Полтавської області, яка надавалась рішенням № 336 від 17.02.2000 року.

 

 

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

за

за

за

відсутній

17

-

-

Рішення                       прийнято

 

24

 

Про вилучення земельної ділянки гр.Клименка Григорія Павловича, земельної ділянки площею 0,30 га для ведення особистого селянського господарства, яка розташована на території с.Новодорожнє, Глобинської міської ради, Глобинського району, Полтавської області, яка надавалась рішенням № 1328 від 23.11.1993 року.

 

 

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

за

за

за

відсутній

17

-

-

Рішення                       прийнято

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

25

 

Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки гр.Логвин Світлані Анатоліївні, на земельну ділянку площею 27,56 м², для будівництва індивідуальних гаражів, місце розташування: м.Глобине, вул.Полтавський Шлях, 17а, кв11,  Глобинський район, Полтавська область.

 

 

 

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

за

за

за

відсутній

17

-

-

Рішення                       прийнято

 

26

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки гр.Грущенку Григорію Миколайовичу, на земельну ділянку площею 0,01га, для будівництва індивідуальних гаражів, місце розташування: м.Глобине, вул.Полтавський Шлях, 13а, кв.5,  Глобинський район, Полтавська область.

 

 

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

за

за

за

відсутній

17

-

-

Рішення                       прийнято

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

27

 

Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки гр.Грущенку Олександру Григоровичу, на земельну ділянку площею 30 м², для будівництва індивідуальних гаражів, місце розташування: м.Глобине, вул.Полтавський Шлях, 13а, кв.5,  Глобинський район, Полтавська область.

 

 

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

за

за

за

відсутній

17

-

-

Рішення                       прийнято

 

28

 

Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки гр.Шрамко Ірині Григорівні, на земельну ділянку площею 0,1088 га, для ведення особистого селянського господарства, місце розташування: м.Глобине, вул.Зигіна,  Глобинський район, Полтавська область.

 

 

 

 

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

за

за

за

відсутній

17

-

-

Рішення                       прийнято

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

29

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки гр.Славуті Олександру Йосиповичу, на земельну ділянку площею 0,07 га, для ведення особистого селянського господарства, місце розташування: м.Глобине, вул.Бубнарівська,  Глобинського району, Полтавської області.

 

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

за

за

за

відсутній

17

-

-

Рішення                       прийнято

 

30

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки гр.Коваленку Олександру Володимировичу, на земельну ділянку площею 0,10 га, для індивідуального садівництва, місце розташування: м.Глобине, вул.Шевченка,  Глобинський район, Полтавська область.

 

 

 

 

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

за

за

за

відсутній

17

-

-

Рішення                       прийнято

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

31

 

Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки гр.Клишнікову Анатолію Сергійовичу, на земельну ділянку площею 0,25 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), місце розташування: с.Семимогили, вул.Набережна, 16,  Глобинський район, Полтавська область.

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

за

за

за

відсутній

17

-

-

Рішення                       прийнято

 

32

Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки гр.Челебію Олегу Анатолійовичу, на земельну ділянку площею 0,11 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), місце розташування: с.Черевані, вул.Нахімова, 49,  Глобинський район, Полтавська область.

 

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

за

за

за

відсутній

17

-

-

Рішення                       прийнято

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

33

 

Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки гр.Лявінцю Миколі Васильовичу, на земельну ділянку площею 0,25 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), місце розташування: с.Новомосковське, вул.Весняна, Глобинської міської ради,  Глобинського району, Полтавської області.

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

за

за

за

відсутній

17

-

-

Рішення                       прийнято

 

34

 

Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки гр.Лявінцю Миколі Васильовичу, на земельну ділянку площею 0,38 га, для ведення особистого селянського господарства, місце розташування: с.Новомосковське, Глобинської міської ради,  Глобинського району, Полтавської області.

 

 

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

за

за

за

відсутній

17

-

-

Рішення                       прийнято

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

35

 

Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки гр.Лявінець Олександрі Степанівні, на земельну ділянку площею 0,10 га, для ведення особистого селянського господарства, місце розташування: с.Новомосковське, Глобинської міської ради,  Глобинського району, Полтавської області.

 

 

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

за

за

за

відсутній

17

-

-

Рішення                       прийнято

 

36

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки гр.Лявінець Олександрі Степанівні, на земельну ділянку площею 0,12 га, для індивідуального садівництва, місце розташування: с.Новомосковське, Глобинської міської ради,  Глобинського району, Полтавської області.

 

 

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

за

за

за

відсутній

17

-

-

Рішення                       прийнято

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

37

 

Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки гр.Лявінцю Миколі Миколайовичу, на земельну ділянку площею 1,35 га, для ведення особистого селянського господарства, місце розташування: с.Новомосковське, Глобинської міської ради,  Глобинського району, Полтавської області.

 

 

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

за

за

за

відсутній

17

-

-

Рішення                       прийнято

 

38

 

Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки гр.Клименко Ірині Іванівні, на земельну ділянку площею 0,80 га, для ведення особистого селянського господарства, місце розташування: с.Новодорожнє, Глобинської міської ради,  Глобинського району, Полтавської області.

 

 

 

 

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

за

за

за

відсутній

17

-

-

Рішення                       прийнято

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

39

Про затвердження технічної докумен-тації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр.Шрамко Ірині Григорівні, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1000 га, кадастровий номер 5320610100:50:005:2484, місце розташування: м.Глобине, вул.Зигіна, 41, Глобинського району, Полтавської  області, з метою передачі у приватну власність.

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

за

за

за

відсутній

17

-

-

Рішення                       прийнято

 

40

 

Про затвердження технічної докумен-тації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр.Омельченку Василю Анатолійовичу, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,0920 га, кадастровий номер 5320610100:50:005:2488, місце розташування: м.Глобине, вул.Виноградна, 20, Глобинського району, Полтавської  області та зареєструвати комунальну власність.

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

за

за

за

відсутній

17

-

-

Рішення                       прийнято

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

41

Про затвердження технічної докумен-тації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр.Лихачовій Надії Миколаївні, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1000 га, кадастровий номер 5320610100:50:007:0749, місце розташування: м.Глобине, вул.Мелодійна, 9, Глобинського району, Полтавської  області, з метою передачі у приватну власність.

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

за

за

за

відсутній

17

-

-

Рішення                       прийнято

 

42

Про затвердження технічної докумен-тації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр.Торській Галині Юріївні, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,0843 га, кадастровий номер 5320610100:50:009:0148, місце розташування: м.Глобине, вул.Незалежності, 2, Глобинського району, Полтавської  області, з метою передачі у приватну власність.

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

за

за

за

відсутній

17

-

-

Рішення                       прийнято

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

43

Про затвердження технічної докумен-тації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр.Грицо Станіславу Григоровичу, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,25 га, кадастровий номер 5320610108:08:002:0188, місце розташування: с.Шепелівка, вул.Заріччя, 1, Глобинської міської ради, Глобинського району, Полтавської  області, з метою передачі у приватну власність.

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

за

за

за

відсутній

17

-

-

Рішення                       прийнято

 

44

Про затвердження технічної докумен-тації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр.Грицо Станіславу Григоровичу, для ведення особистого селянського господарства, площею 0,40 га, кадастровий номер 5320610108:08:002:0189, місце розташування: с.Шепелівка, Глобинської міської ради, Глобинського району, Полтавської  області, з метою передачі у приватну власність.

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

за

за

за

відсутній

17

-

-

Рішення                       прийнято

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

45

Про затвердження проекту землеус-трою щодо відведе-ння земельної ді-лянки гр.Стрільцеві Олексан-дру Васильовичу, зі зміною цільового призначення із для ведення особистого селянського господа-рства (код КВЦПЗ - А 01.03) на для будівництва і обслуго-вування житлового будинку, господарсь-ких будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ – В 02.01), площею 0,0278 га, кадастровий номер 5320610100:50:005:2470, місце розташування: м.Глобине, вул.Весняна, 23, Глобинського району, Полтавської  області.

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

за

за

за

відсутній

17

-

-

Рішення                       прийнято

 

46

Про затвердження проекту землеус-трою щодо відведе-ння земельної ді-лянки гр.Омельченку Олександру Миколайовичу, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1000 га, кадастровий номер 5320610100:50:005:2337, місце розташування: м.Глобине, вул.Мічуріна, 17, Глобинського району, Полтавської  області, з метою передачі у приватну власність.

відсутній

відсутній

відсутній

проти

відсутній

проти

відсутній

проти

проти

проти

проти

проти

відсутній

проти

проти

проти

проти

проти

проти

відсутній

проти

відсутній

відсутній

проти

проти

проти

відсутній

-

17

-

Рішення   прийнято (відмовлено)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

47

 

Про затвердження проекту землеус-трою щодо відведе-ння земельної ді-лянки гр.Гриценко Наталії Леонідівні, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1000 га, кадастровий номер 5320610100:50:005:2266, місце розташування: м.Глобине, вул.Зигіна, 57, Глобинського району, Полтавської  області, з метою передачі у приватну власність.

 

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

за

за

за

відсутній

17

-

-

Рішення                       прийнято

 

48

 

Про затвердження проекту землеус-трою щодо відведе-ння земельної ді-лянки гр.Костирському Олексію Миколайовичу, для ведення особистого селянського господарства, площею 1,0000 га, кадастровий номер 5320610108:08:001:0141, місце розташування: с.Шепелівка, Глобинської міської ради, Глобинського району, Полтавської  області, з метою передачі у приватну власність.

 

 

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

за

за

за

відсутній

17

-

-

Рішення                       прийнято

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

49

Про затвердження проекту землеус-трою щодо відведе-ння земельної ді-лянки гр.Леваді Анатолію Анатолійовичу, для ведення особистого селянського господарства, площею 0,8100 га, кадастровий номер 5320610101:01:001:0012, місце розташування: с.Кордубанове, Глобинської міської ради, Глобинського району, Полтавської  області, з метою передачі у приватну власність.

 

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

за

за

за

відсутній

17

-

-

Рішення                       прийнято

 

50

Про розгляд звернення гр.Галаган Інни Олександрівни, про внесення змін в рішення 16 сесії 1 скликання № 1021 від 23.12.2016 року «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки гр. Галаган Інни Олександрівни, с.Бориси, про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,50 га для ведення особистого селянського господарства, місце розташування: с.Устимівка,  Глобинський район, Полтавська область, з метою передачі у власність».

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

за

за

за

відсутній

17

-

-

Рішення                       прийнято

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

51

 

Про повторний розгляд звернення гр.Отрешка Юрія Вікторовича, про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,00 га, для ведення особистого селянського господарства, місце розташування: с.Устимівка, Глобинська міська рада,  Глобинський район, Полтавська область.

 

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

утримався

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

проти

за

за

відсутній

15

1

1

Рішення           прийнято (0,8 га)

 

52

Про повторний розгляд звернення гр.Отрешка Дмитра Вікторовича, про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,00 га, для ведення особистого селянського господарства, місце розташування: с.Устимівка, Глобинська міська рада,  Глобинський район, Полтавська область.

 

 

 

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

утримався

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

проти

за

за

відсутній

15

1

1

Рішення       прийнято (0,8 га)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

53

Про розгляд звернення гр.Герди Олександра Анатолійовича, про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,00 га, для ведення особистого селянського господарства, місце розташування: с.Устимівка, Глобинська міська рада,  Глобинський район, Полтавська область.

 

 

відсутній

відсутній

відсутній

проти

відсутній

проти

відсутній

проти

проти

проти

проти

проти

відсутній

проти

проти

проти

проти

проти

проти

відсутній

проти

відсутній

відсутній

утримався

проти

проти

відсутній

-

16

1

Рішення   прийнято (відмовлено)

 

54

Про розгляд звернення гр.Бандури Ігоря Володимировича, про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,00 га, для ведення особистого селянського господарства, місце розташування: с.Устимівка, Глобинська міська рада,  Глобинський район, Полтавська область.

 

 

 

відсутній

відсутній

відсутній

проти

відсутній

проти

відсутній

проти

проти

проти

проти

проти

відсутній

проти

проти

проти

проти

проти

проти

відсутній

проти

відсутній

відсутній

утримався

проти

проти

відсутній

-

16

1

Рішення   прийнято (відмовлено)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

55

 

Про розгляд звернення гр.Андрущенка Сергія Олександровича, про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,00 га, для ведення особистого селянського господарства, місце розташування: с.Устимівка, Глобинська міська рада,  Глобинський район, Полтавська область.

 

 

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

утримався

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

проти

за

за

відсутній

15

1

1

Рішення              прийнято (0,8 га)

 

56

 

Про розгляд звернення гр.Кочерги Дмитра Миколайовича, про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,00 га, для ведення особистого селянського господарства, місце розташування: с.Устимівка, Глобинська міська рада,  Глобинський район, Полтавська область.

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

утримався

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

проти

за

за

відсутній

15

1

1

Рішення           прийнято (0,8 га)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

57

Про розгляд звернення гр.Гапули Олексія Васильовича, про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,00 га, для ведення особистого селянського господарства, місце розташування: с.Устимівка, Глобинська міська рада,  Глобинський район, Полтавська область.

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

утримався

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

проти

за

за

відсутній

15

1

1

Рішення             прийнято (0,8 га)

 

58

Про розгляд звернення гр.Арнаута Бориса Петровича, про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), місце розташування: с.Устимівка, вул.Академіка Вавилова, 3а, Глобинська міська рада,  Глобинський район, Полтавська область.

 

 

 

 

 

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

не голосував

за

за

відсутній

16

-

-

Рішення                       прийнято

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

59

Про розгляд звернення гр.Арнаута Бориса Петровича, про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,17 га, для ведення особистого селянського господарства, місце розташування: с.Устимівка, Глобинська міська рада,  Глобинський район, Полтавська область.

 

 

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

не голосував

за

за

відсутній

16

-

-

Рішення                       прийнято

 

60

 

 

Про розгляд звернення гр.Швидун Людмили Олексіївни, про вилучення земельної ділянки площею 0,38 га для ведення особистого селянського господарства, місце розташування: с.Устимівка, Глобинської міської ради, Глобинського району, Полтавської області.

 

 

 

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

не голосував

за

за

відсутній

16

-

-

Рішення                       прийнято

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

61

 

Про розгляд звернення гр.Швидуна Миколи Станіславовича, про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,38 га, для ведення особистого селянського господарства, місце розташування: с.Устимівка, Глобинська міська рада,  Глобинський район, Полтавська область.

 

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

не голосував

за

за

відсутній

16

-

-

Рішення                       прийнято

 

62

 

Про розгляд звернення гр.Швидун Людмили Олексіївни, про вилучення земельної ділянки площею 0,28 га для ведення особистого селянського господарства, місце розташування: с.Устимівка, Глобинської міської ради, Глобинського району, Полтавської області.

 

 

 

 

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

не голосував

за

за

відсутній

16

-

-

Рішення                       прийнято

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

63

 

Про розгляд звернення гр.Швидуна Олексія Станіславовича, про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,28 га, для ведення особистого селянського господарства, місце розташування: с.Устимівка, Глобинська міська рада,  Глобинський район, Полтавська область.

 

 

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

не голосував

за

за

відсутній

16

-

-

Рішення                       прийнято

 

64

 

 

Про розгляд звернення гр.Дудник Марії Герасимівни, про вилучення земельної ділянки площею 0,25 га для ведення особистого селянського господарства, місце розташування: с.Устимівка, Глобинської міської ради, Глобинського району, Полтавської області.

 

 

 

 

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

не голосував

за

за

відсутній

16

-

-

Рішення                       прийнято

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

65

 

Про розгляд звернення гр.Дудника Олександра Сергійовича, про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га, для ведення особистого селянського господарства, місце розташування: с.Устимівка, Глобинська міська рада,  Глобинський район, Полтавська область.

 

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

не голосував

за

за

відсутній

16

-

-

Рішення                       прийнято

 

66

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.Сахно Любові Миколаївні, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,2200 га, кадастровий номер 5320680404:04:005:0210, місце розташування: с.Устимівка, вул.Академіка Вавилова, 2, Глобинської міської ради, Глобинського району, Полтавської  області, з метою передачі у  приватну власність.

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

не голосував

за

за

відсутній

16

-

-

Рішення                       прийнято

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

67

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.Данілову Володимиру Васильовичу, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,2500 га, кадастровий номер 5320680404:04:003:0363, місце розташування: с.Устимівка, вул.Академіка Вавилова, 37, Глобинської міської ради, Глобинського району, Полтавської  області, з метою передачі у  приватну власність.

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

не голосував

за

за

відсутній

16

-

-

Рішення                       прийнято

 

68

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.Луковському Сергію Олексійовичу, для ведення особистого селянського господарства, площею 1,5000 га, кадастровий номер 5320680402:02:001:0084, місце розташування: с.Набережне, Глобинської міської ради, Глобинського району, Полтавської  області, з метою передачі у  приватну власність

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

не голосував

за

за

відсутній

16

-

-

Рішення                       прийнято

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

69

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.Луковському Ігору Володимировичу, для ведення особистого селянського господарства, площею 2,0000 га, кадастровий номер 5320680402:02:001:0083, місце розташування: с.Набережне, Глобинської міської ради, Глобинського району, Полтавської  області, з метою передачі у  приватну власність.ватну власність.

 

 

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

не голосував

за

за

відсутній

16

-

-

Рішення                       прийнято

 

70

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.Тромбач Євгенії Ігорівни, для ведення особистого селянського господарства, площею 1,5000 га, кадастровий номер 5320680402:02:001:0085, місце розташування: с.Набережне, Глобинської міської ради, Глобинського району, Полтавської  області, з метою передачі у  приватну власність.

 

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

не голосував

за

за

відсутній

16

-

-

Рішення                       прийнято

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

71

Про розгляд звернення гр.Шушвал Олександри Петрівни, про вилучення земельної ділянки площею 0,53 га для ведення особистого селянського господарства, місце розташування: с.Бориси, Глобинської міської ради, Глобинського району, Полтавської області, яка надавалась рішенням 24 сесії 1 скликання  від 20.09.2017 року.

 

 

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

не голосував

за

за

відсутній

16

-

-

Рішення                       прийнято

 

72

Про розгляд звернення гр.Кочерги Миколи Гавриловича, про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,53 га, для ведення особистого селянського господарства, місце розташування: с.Бориси, Глобинська міська рада,  Глобинський район, Полтавська область.

 

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

не голосував

за

за

відсутній

16

-

-

Рішення                       прийнято

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

73

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (віднов-лення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.Тарасе-нко Антонині Юхимі-вні, для будівництва та обслуговування житло-вого будинку, госпо-дарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,2500 га, кадастровий номер 5320680501:-01:004:0075, місце розташування: с.Бори-си, вул.Вишнева, 5, Глобинської міської ради, Глобинського р-ну, Полтавської  обл., з метою передачі у  приватну власність.

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

не голосував

за

за

відсутній

16

-

-

Рішення                       прийнято

 

74

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (віднов-лення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.Тара-сенко Антонині Юхи-мівні, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських буді-вель і споруд (приса-дибна ділянка), пло-щею 0,4249 га, кадас-тровий номер 5320680-501:01:004:0076, місце розташування: с.Бори-си, вул.Борисенка, Глобинської міської ради, Глобинського району, Полтавської  області, з метою передачі у  приватну власність.

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

не голосував

за

за

відсутній

16

-

-

Рішення                       прийнято

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

75

Про розгляд звернення гр.Синяговської Марини Станіславівни, про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,30 га для ведення особистого селянського господарства, місце розташування: с.Жуки, Глобинської міської ради, Глобинського району, Полтавської області, з метою передачі у власність.

 

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

не голосував

за

за

відсутній

16

-

-

Рішення                       прийнято

 

76

Про розгляд звернення гр.Чередника Артема Володимировича, про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,50 га для ведення особистого селянського господарства, місце розташування: с.Коломицівка, Глобинської міської ради, Глобинського району, Полтавської області, з метою передачі у власність.

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

не голосував

за

за

відсутній

16

-

-

Рішення                       прийнято

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

77

Про розгляд звернення гр.Вашклевича Валентина Володимировича, про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,70 га для ведення особистого селянського господарства, місце розташування: с.Жуки, Глобинської міської ради, Глобинського району, Полтавської області, з метою передачі у власність.

 

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

не голосував

за

за

відсутній

16

-

-

Рішення                       прийнято

 

78

Про розгляд звернення гр.Яковенко Оксани Миколаївни, про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для ведення особистого селянського господарства, місце розташування: с.Жуки, Глобинської міської ради, Глобинського району, Полтавської області, з метою передачі у власність.

 

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

не голосував

за

за

відсутній

16

-

-

Рішення                       прийнято

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

79

Про розгляд звернення гр.Бугаєць Ірини Вікторівни, про внесення змін в рішення 19 сесії 1 скликання Глобинської міської ради № 321 від 06.04.2017 року «Про розгляд звернення гр.Бугаєць Ірини Вікторівни, с.Опришки, вул.Миру (Леніна), буд.54, кв.1, про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,70 га для ведення особистого селянського господарства, місце розташування: с.Битакове Озеро, Глобинська міська рада, Глобинський район, Полтавська область, з метою передачі у власність».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

не голосував

за

за

відсутній

16

-

-

Рішення                       прийнято

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

80

Про розгляд звернення гр.Си-нельника Василя Максимовича, про вилучення земельної ділянки площею 0,35 га, для ведення особистого селянсь-кого господарства, місце розташування: с.Опришки, Глобин-ська міська рада,  Глобинський район, Полтавська область, яка надавалась рішенням виконкому Опришківської сільської ради від 04.03.1995 року та рішенням Опришківської сільської ради від 22.09.2006 року.

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

не голосував

за

за

відсутній

16

-

-

Рішення                       прийнято

 

81

Про розгляд звернення гр.Синельника Юрія Васильовича, про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,35 га, для ведення особистого селянського господарства, місце розташування: с.Опришки, Глобинська міська рада,  Глобинський район, Полтавська область.

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

не голосував

за

за

відсутній

16

-

-

Рішення                       прийнято

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

82

Про розгляд звернення гр.Коврижко Віти Анатоліївни, про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,85 га, для ведення особистого селянського господарства, місце розташування: с.Мар’їне, Глобинська міська рада,  Глобинський район, Полтавська область.

 

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

не голосував

за

за

відсутній

16

-

-

Рішення                       прийнято

 

83

Про розгляд звернення гр.Григоренка Сергія Васильовича, про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, місце розташування: с.Мар’їне, вул.Польова, 1, Глобинська міська рада,  Глобинський район, Полтавська область.

 

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

не голосував

за

за

відсутній

16

-

-

Рішення                       прийнято

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

84

Про розгляд звернення гр.Григоренка Сергія Васильовича, про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,50 га, для ведення особистого селянського господарства, місце розташування: с.Мар’їне, вул.Польова, Глобинська міська рада,  Глобинський район, Полтавська область.

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

не голосував

за

за

відсутній

16

-

-

Рішення                       прийнято

 

85

Про розгляд звернення гр.Книш Любові Євгеніївни, про внесення змін в рішення 19 сесії 1 скликання Глобинської міської ради № 301 від 06.04.2017 року «Про розгляд звернення гр.Книш Любові Євгеніївни, с.Пироги, вул.Садова, буд.23, про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,4500 га для ведення особистого селянського господарства, місце розташування: с.Пироги, Глобинська міська рада, Глобинський район, Полтавська область, з метою передачі у власність».

 

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

не голосував

за

за

відсутній

16

-

-

Рішення                       прийнято

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

86

Про розгляд звернення гр.Безно-са Василя Івановича, про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земель-ної ділянки площею 0,25 га, для будів-ництва та обслугову-вання житлового будинку, господар-ських будівель і споруд, місце розта-шування: с.Яроші, вул.Чумацький Шлях, 104, Гло-бинська міська рада,  Глобинський район, Полтавська область.

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

не голосував

за

за

відсутній

16

-

-

Рішення                       прийнято

 

87

 

Про внесення  змін до міської Програми «Соціальний захист» на 2016-2020 роки.

 

 

 

 

 

 

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

за

за

за

відсутній

17

-

-

Рішення прийнято

 

88

 

Про затвердження розпорядження міського голови.

 

 

 

 

 

 

 

 

відсутній

відсутній

відсутній

за

відсутній

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

за

за

за

за

за

не голосував

відсутній

за

відсутній

відсутній

утримався

за

за

відсутній

15

-

1

Рішення прийнято

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

89

Про внесення змін в рішення Глобинської міської ради від 14 квітня 2016р. №254 «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп'ю-терів, придбання і утримання мобільних телефонів органами місцевого самовряду-вання, а також ус-тановами та організа-ціями, які утримуються за рахунок бюджету Глобинської міської ради»

відсутній

відсутній

 

відсутній

за

відсутній

 

за

відсутній

за

за

за

за

за

відсутній

 

за

за

за

за

за

за

відсутній

за

відсутній

відсутній

утримався

за

за

відсутній

16

-

1

Рішення           прийнято

 

 

Голова лічильної комісії                                Лазаренко С.В.

 

Лічильна комісія

Результати поіменного голосування підтверджую:

Бабич О.М.

 

Ковш Г.П.

 

Безштанько Л.М.

 

Козоріз А.С.

 

Безштанько О.В.

 

Котляр О.В.

 

Білоус М.І.

 

Кошеленко О.В.

 

Бугаєць О.С.

 

Кулик С.Г.

 

Васенко О.О.

 

Кучугура З.І.

 

Ведмідь В.Г.

 

Лазаренко С.В.

 

Горобець І.М.

 

Мацак Ю.І.

 

Грищенко О.Л.

 

Петриченко В.А.

 

Джусь С.В.

 

Полонський І.С.

 

Рябко С.І.

 

Савченко В.Г.

 

Збираник Т.А.

 

Хакімов І.Х.

 

Кір’ян В.М.

 

Харченко С.О.

 

Клімов В.М.

 

 

 

 

 
Цікава стаття? Поділися нею з іншими:

Додати коментар

Правила додавання коментарів

Шановні користувачі нашого сайту, переконливо просимо ознайомитись з правилами додавання коментарів.

Мови нашого сайту - українська та російська. Звертайте увагу на правопис. Використання трансліту (написання українських, російських слів символами латиниці) при написанні повідомлень допускається тільки в крайніх випадках. Правка коментарів, які відповідають правилам сайту, не проводиться.

В коментарях категорично заборонено:

1. лайки, нецензурні вирази;
2. порушень законів Конституції України, некоректних висловів щодо державних символів;
3. ознак ксенофобії та релігійної ворожнечі;
4. реклами, спаму, флуду тощо.
5. особиста образа.
6. поширення недостовірної інформації (коментар буде видалений до моменту надання доказів!)

Всі коментарі, що порушують правила, будуть видалені з посиланням на відповідний пункт правил!
Дякуємо за порозуміння.


Захисний код
ОновитиПошук по сайту

Фотогалерея

Глобинська міська рада