1 2 3
В Глобинській громаді буде створено комунальний заклад медицини Друкувати Написати листа
Понеділок, 10 квітня 2017 14:57

Ні кому не секрет, що медицина первинного рівня ФАПи, сільські амбулаторії зараз перебувають якщо не в занепаді,  то далеко не  в кращому стані.  Парадокс в тому, що медицина первинного рівня,  так необхідна людям на місцях, особливо в сільській місцевості, взагалі не залежала від тих, хто проживає в сільських громадах, адже її фінансування не здійснювалось на пряму з бюджету місцевих рад: сільських, селищних чи об’єднаних територіальних громад, а з районного бюджету і залежало від волі та рішення районних керівників та їх бачення перспективі і необхідності вирішення тих, чи інших проблем.

Тому вирішивши  стати на шлях  створення об’єднаної територіальної громади, щоб мати кошти на розвиток громади, керівництво Глобинської міської ради, особисто міський голова Станіслав Джусь,  намагалися  вирішити і  питання отримання повноважень  на керування   первинною ланкою медицини, яка безпосередню має зв'язок з жителями громади. І щоб не через посередників в особі районної ланки управління медициною,  а особисто впливати на шляхи та напрямки розбудови  первинної ланки медицини. На жаль, надзвичайно довго вирішення цього питання затягувалось на державному рівні.

В той же час селяни на місцях, керівники сільських старостат Глобинської громади вимагали від керівництва Глобинської міської ради   вирішення цього питання вже сьогодні. Тож зважаючи на ці обставини, враховуючи запевнення керівництва Міністерства охорони здоров’я України, отримані представниками об’єднаних громад під час зустрічі з питань   організації роботи  первинної ланки медицини, що проходила  в м. Харкові в березні 2017 року, керівники міської ради прийняли рішення про створення комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Глобинської міської територіальної громади».

І дійсно,  це рішення було продиктовано вимогою часу. Адже під час зустрічей  Глобинського міського голови Станіслава Джуся з жителями сільських населених пунктів громади одним з найперших  питань звучало: як буде забезпечено роботу ФАПу, сільської амбулаторії, коли їх буде відремонтовано, коли буде забезпечено найнеобхіднішим переліком медикаментів? А як це питання можна було вирішувати коли управління первинною галуззю медицини знаходилось в руках сторонніх осіб. Тож на свій, як говорять страх і ризик, щоб лише мати можливість забезпечувати розвиток і розбудову первинної ланки медицини: амбулаторій та ФАПів Станіслав Джусь та інші відповідальні керівники міської ради винесли 6 квітня 2017 року на розгляд сесії міських депутатів проект рішення про створення комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичко-санітарної допомоги Глобинської міської територіальної громади». На цей заклад покладено  завдання з надання первинної медичної допомоги, здійснення управління медичним обслуговуванням населення Глобинської міської територіальної громади, вжиття заходів  з профілактики захворювання населення, підтримки громадського здоров’я.

А взагалі, відповідно до рішення прийнятого депутатами Глобинської міської ради на майбутнє комунальне підприємство «Центр первинної медичко-санітарної допомоги Глобинської міської територіальної громади» буде покладено наступні завдання:

медична практика з надання первинної медичної допомоги населенню;

організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

забезпечення належної та рівної доступності  первинної медичної допомоги для населення шляхом розвитку мережі відокремлених підрозділів первинної медичної допомоги, наближених до місць проживання населення.

забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної  допомоги у визначеному законодавством порядку;

планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;

консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;

взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;

організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;

упровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;

організація стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги;

проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

направлення на МСЕК осіб зі стійкою втратою працездатності;

участь у проведенні інформаційної та освітньо–роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;

участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством.

участь у визначенні проблемних питань надання первинної медичної допомоги у Глобинській  міській територіальній громаді та шляхів їх вирішення;

надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку первинної медичної допомоги у Глобинській міській територіальній громаді;

визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;

забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;

медична практика;

проведення профілактичних щеплень;

зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;

залучення кваліфікованих медичних працівників для надання первинної медико-санітарної допомоги, в тому числі лікарів, що працюють як фізичні особи – підприємці, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;

закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;

координація діяльності лікарів із надання первинної медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальна служба, та правоохоронними органами;

надання платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;

надання будь-яких послуг інших суб’єктам господарювання, що надають первинну медичну допомогу на території Глобинської міської територіальної громади та інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.

Крім того передбачено, що Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

Символічно, що одночасно з рішенням депутатів Глобинської міської ради про створення «Центру первинної медико-санітарної допомоги Глобинської міської територіальної громади»  депутати Верховної Ради України 6 квітня 2017 року прийняли Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров'я»,  за який проголосували 280 депутатів вищого законодавчого органу держави.

Згідно із пояснювальною запискою документу, основною метою законопроекту "є комплексне реформування системи охорони здоров’я України задля створення мережі державних так комунальних закладів охорони здоров’я з достатнім рівнем самостійності для надання ефективного та своєчасного медичного забезпечення населення".

Законом встановлюється низка стимулів, в тому числі фінансових, для такої реорганізації закладів охорони здоров’я, також врегульовуються особливості укладення трудових контрактів з їх керівниками та уточнюються джерела фінансування надання медичної допомоги медзакладами.

За словами голови комітету з питань охорони здоров'я та співавтора законопроекту Ольги Богомолець, нова норма закону дасть поштовх для запровадження більш ефективних форм господарювання в  системі охорони здоров'я України.

"Закон надасть закладам охорони здоров'я фінансову та управлінську автономію для забезпечення ефективного використання фінансових, матеріально-технічних та кадрових ресурсів", - зазначила вона, презентуючи документ з трибуни парламенту.

Тож, ініціативі та рішенню депутатів Глобинської міської ради про створення «Центру первинної медико-санітарної допомоги Глобинської міської територіальної громади» депутати Верховної Ради надали зелене світло. А  отже,   і в медицини первинної ланки з’явилися реальні шанси для її розвитку та розбудови. 
Цікава стаття? Поділися нею з іншими:

Додати коментар

Правила додавання коментарів

Шановні користувачі нашого сайту, переконливо просимо ознайомитись з правилами додавання коментарів.

Мови нашого сайту - українська та російська. Звертайте увагу на правопис. Використання трансліту (написання українських, російських слів символами латиниці) при написанні повідомлень допускається тільки в крайніх випадках. Правка коментарів, які відповідають правилам сайту, не проводиться.

В коментарях категорично заборонено:

1. лайки, нецензурні вирази;
2. порушень законів Конституції України, некоректних висловів щодо державних символів;
3. ознак ксенофобії та релігійної ворожнечі;
4. реклами, спаму, флуду тощо.
5. особиста образа.
6. поширення недостовірної інформації (коментар буде видалений до моменту надання доказів!)

Всі коментарі, що порушують правила, будуть видалені з посиланням на відповідний пункт правил!
Дякуємо за порозуміння.


Захисний код
ОновитиПошук по сайту

Фотогалерея

Глобинська міська рада