НАРАХУВАННЯ ЄДИНОГО ВНЕСКУ НА СУМУ КОМПЕНСАЦІЙ ЗА НЕВИКОРИСТАНУ ВІДПУСТКУ Друкувати
Четвер, 03 липня 2014 07:22

-Міндоходів України повідомлено, що якщо батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки починають отримувати будь-яку із видів пенсійних виплат, сплата єдиного внеску припиняється з дати настання непрацездатності.

-З 13.06.2014р. набрала чинності постанова Правління Нацбанку України, якою затверджено ціни (тарифи) без ПДВ на послуги з розміщення реклами, ціни (тарифи) без ПДВ за багаторазові публікації реклами в офіційних виданнях Нацбанку України.

- З 01.01.2015р. наберуть чинності зміни, внесені до ст.36 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової  служби, та деяких інших осіб», якими підвищено розмір пенсій членам сімей військовослужбовців, що загинули (померли) при виконанні обов’язків військової служби. Встановлено, що особи, яким раніше призначено пенсію в разі втрати годувальника відповідно до вищезазначеного Закону, мають право на перерахунок пенсії з урахуванням змін.

НАРАХУВАННЯ ЄДИНОГО ВНЕСКУ НА СУМУ КОМПЕНСАЦІЙ ЗА НЕВИКОРИСТАНУ ВІДПУСТКУ

Статтею 1 Закону про оплату праці визначено, що заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Структуру заробітної плати визначено ст.2 цього Закону, у тому числі інші заохочувальні та компенсаційні виплати, до яких належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні й інші грошові та матеріальні виплати, які не передбачено актами чинного законодавства або які провадяться понад установлені зазначеними актами норми.

Отже, до фонду оплати праці у складі фонду додаткової заробітної плати входять суми грошових компенсацій у разі невикористання, зокрема, щорічних (основної та додаткової) відпусток у розмірах, передбачених законодавством.

Таким чином, зазначені виплати є об’єктом для нарахування та утримання єдиного внеску.

Відповідно до ст.24 Закону України від 15.11.96р. №504/96-ВР «Про відпустки» у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також  додаткові відпустки працівникам, які мають дітей.

У разі переведення працівника на роботу на інше підприємство грошову компенсацію за не використані ним дні щорічних відпусток за його бажанням має бути перераховано на рахунок підприємства на яке перейшов працівник.

Враховуючи викладене, у випадку невикористання працівником щорічної відпустки суми грошових компенсацій виступають як оплата за невідпрацьований час, відповідно:

-якщо компенсацію нараховано працівнику, який звільняється, у день його звільнення, єдиний внесок на такі суми нараховується;

-якщо компенсацію нараховано працівнику, який звільняється на наступний день після дня його звільнення, єдиний внесок на такі суми не нараховується.

У разі якщо суму компенсації за невикористані дні щорічної відпустки перераховано роботодавцем на рахунок підриємства, на яке перейшов працівник ( за бажанням, у разі зміни місця роботи), така сума також є обєктом для нарахування та утримання єдиного внеску.

 

ПОДАТКОВА ЗНИЖКА

Декларувати доходи можна не тільки для того, щоб додавати собі витрати у вигляді сплачених податків, а й з метою  повернення у власну кишеню коштів з бюджету.

Таке цілком можливо. Прикладом такого повернення є податкова знижка для платників, яким за поданою декларацією у податкову інспекцію, повертають суму податку на доходи фізичних осіб, надмірно сплаченого в минулому податковому році з їх заробітної плати.

Мова йтиме про тих громадян, яких не зобов’язано, але якщо схочуть, можуть подати до податкової інспекції декларацію про майновий стан з метою отримання податкової знижки …

Податкова знижка для фізичних осіб, (зауважте!) які не є суб’єктами господарювання, – це документально підтверджена вартість витрат громадянина – резидента (громадянина України) у зв’язку з придбанням якихось товарів (робіт, послуг) знову ж таки у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшити його загальний річний оподатковуваний дохід, одержаний за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати.

У кожному конкретному випадку претендент на отримання податкової знижки до бланка заповненої декларації прикладає ксерокопії певного пакету документів. Спільними для всіх випадків є: паспорт, код, первинний документ, який підтверджує, що зазначені в декларації витрати були понесені саме цим платником і цього року, також довідка про доходи, отримана в бухгалтерії підприємства, де працює претендент.

Майже кожного претендента на податкову знижку цікавить сума у гривнях до повернення. Сума до повернення у кожної особи є різною в залежності від розміру заробітної плати, суми сплаченого податку на доходи та суми понесених витрат.

Отже, для того, щоб скористатися своїм правом на отримання податкової знижки, платнику необхідно в термін до 31 грудня року наступного за звітним, подати до регіонального відділення Міністерства доходів і зборів (податкової інспекції) декларацію про майновий стан і доходи за 2013 рік. Право на отримання податкової знижки зберігається за платником тільки лише в перебігу наступного року і на наступні звітні періоди не переноситься.

Так з поданих у 2014 році до Глобинського відділення Кременчуцької ОДПІ 1955 декларацій  про доходи за 2013 рік, 29  декларацій припадає на отримання податкової знижки.

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Якщо платник податків не сплачує податки протягом строків, визначених Податковим кодексом України, він притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:

- при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, - у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;

- при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, - у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.

Крім того, на суму податкового боргу за кожний календарний день прострочення  сплати нараховується пеня із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою.

Неподання або несвоєчасне подання посадовими особами підприємств, установ та організацій платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків, зборів, платежів, тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від 85 до 170 грн., при повторному вчиненні таких самих порушень  штраф збільшиться від 170 до 255 грн.

 

ПОДАТКОВИЙ КАЛЕНДАР:

1 липня, вівторок, останній день сплати

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами за травень

4 липня, п'ятниця, останній день сплати

- авансового внеску рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України за третю декаду червня.