1 2 3
Програма муніципалльної підтримки ініціатив громадян Глобинської громади Друкувати Написати листа
П'ятниця, 24 лютого 2017 13:37


ГЛОБИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ГЛОБИНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сімнадцята сесія першого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від « 2» лютого 2017 року № 17


Про затвердження Програми муніципальної підтримки ініціатив громадян Глобинської міської територіальної громади на 2017 рік


Відповідно до п. 20, 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення залучення жителів міської територіальної громади до процесів місцевого розвитку, формування в них усвідомлення власної приналежності до розвитку громади, її інфраструктури, покращення соціального, культурного та екологічного становища міста та сіл громади Глобинська міська рада в и р і ш и л а :  1. Затвердити Програму муніципальної підтримки ініціатив громадян Глобинської міської територіальної громади на 2017 рік (Додається).


  1. Доручити:

-      відділу соціально-економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету міської ради (Бондарь В.В.) здійснювати координацію виконання Програми муніципальної підтримки ініціатив громадян Глобинської міської територіальної громади на 2017 рік

- фінансовому відділу виконавчого комітету міської ради (Замогильна С.Г.) передбачити відповідне фінансування на виконання Програми.


3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціального розвитку (Кучугура З.І.) та постійну депутатську комісію з  питань  житлово-комунального господарства і благоустрою (Білоус М.І.).


Міський голова                                                                                Джусь С.В.


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням 17 сесії    Глобинської міської ради 1 скликання від 2 лютого 2017 р. № 17

ПРОГРАМА

муніципальної підтримки ініціатив громадян

Глобинської міської територіальної громади

на 2017 рік

м.Глобине

2017


ПАСПОРТ

Програми муніципальної підтримки ініціатив громадян

Глобинської міської територіальної громади на 2017 рік


1.Ініціатор розроблення – Глобинська міська рада


2.Дата, номер і назва розпорядчого документа  про розроблення Програми – розпорядження міського голови  від 29.12.2016 р. № 268 /02-04-АГП «Про розробку Програми муніципальної підтримки ініціатив громадян Глобинської міської територіальної громади на 2017 рік».

 

3.Розробник Програми – відділ соціально-економічного розвитку та інвестицій виконкому Глобинської міської ради


4.Співрозробники – відділ житлово-комунального господарства та благоустрою виконкому Глобинської міської ради.

5.Відповідальні виконавці – відділ соціально-економічного розвитку та інвестицій; відділ розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою; відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва;  відділ культури, спорту, сім’ї та молоді виконкому Глобинської міської ради.

6.Учасники програми – відділи виконавчого комітету міської ради, громадяни Глобинської ОТГ, КП «ККП м.Глобине», підприємства та установи, розміщені на території громади незалежно від форм власності та організації, громадські організації.

7.Термін реалізації програми – 2017 рік

8.Джерела фінансування – кошти міського бюджету, інші незаборонені законодавством джерела фінансування.


9.Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми –  277,0 тис. грн., у тому числі:
коштів  міського бюджету – 277,0 тис. грн.

Програма

муніципальної підтримки ініціатив громадян

Глобинської міської територіальної громади

на 2017 рік

Задля розвитку та посилення громадської активності в Глобинській об’єднаній територіальній громаді співпраці з громадськими організаціями та активістами громади та в умовах необхідності підтримки громадських ініціатив створено Програму муніципальної підтримки ініціатив громадян Глобинської міської територіальної громади на 2017 рік.

Програма муніципальної підтримки ініціатив громадян Глобинської міської територіальної громади на 2017 рік (далі - Програма) передбачає проведення протягом 2017 року заходів, спрямованих на залучення громадськості до процесів формування, реалізації та розвитку різних форм співпраці влади з громадою, вивчення громадської думки.


  1. 1. Мета програми.


1.1.  Головна мета Програми - посилення впливу громади на якість життя у населених пунктах Глобинської міської територіальної громади, підвищення відповідальності громадян за його розвиток та збереження інфраструктури, покращення соціального, культурного та екологічного становища міста та сіл; активізація та залучення громадян до визначення пріоритетних напрямків розвитку та вирішення найважливіших проблем населених пунктів громади.

1.2. Досягнення мети Програми відбувається у наступних аспектах:

-    комунікаційний: налагодження комунікацій та взаємодії між громадою і владою;

-     інформаційний: створення спільного інформаційного простору з висвітлення роботи Програми;

-    контрольно-моніторинговий: здійснення систематичного моніторингу та контролю за станом виконання Програми.


2.Завдання Програми

2.1.  Головним завданням Програми є зосередження спільних зусиль влади та громади на пріоритетних питаннях розвитку інфраструктури населених пунктів  громади, покращенні соціального, культурного та екологічного становища міста та сіл на основі законності, ефективності та доцільності шляхом реалізації Проектів, ініційованих населенням.

2.2.   Основними завданнями Програми є:

-     проведення масштабної інформаційної кампанії;

- забезпечення постійної співпраці органів місцевого самоврядування з громадськістю;

-    реалізація за допомогою активної участі громадян міста та сіл проектів, які отримають найбільшу підтримку;

-     виховання почуття відповідальності та патріотизму громадян міської громади;

-     підвищення суспільної активності молодих громадян.


2.3.  Проект (громадська ініціатива) - це плани заходів, роботи та самі заходи, ініційовані громадянами та направлені на покращення інфраструктурного, соціального, культурного, екологічного становища міста та сіл.

  1. 3. Цілі, на які можуть бути використані кошти Програми

Кошти Програми можуть бути використані на наступні цілі:

3.1.  Благоустрій вулиць, зон відпочинку, прибудинкових територій  міста та сіл (встановлення обмежувачів руху транспорту, контейнерних площадок, облаштування місць для вигулу собак та пішохідних доріжок, озеленення та освітлення прибудинкової території, відновлення роботи вуличних криниць питної води,  тощо).

3.2.     Покращення умов проживання людей з обмеженими фізичними можливостями та сімей, які опинились у важких життєвих обставинах.

3.3. Організація дозвілля (проведення спортивно - масових заходів, конкурсів, концертів, святкування ювілейних дат, облаштування ігрових кімнат для дітей, дитячих ігрових майданчиків,  культурно- мистецькі заходи, підтримка творчої та обдарованої молоді, тощо).

3.4. Покращення екологічної ситуації у населених пунктах громади (створення нових зелених зон, облаштування годівничок для птахів та шпаківень, встановлення урн для сміття, лавочок для відпочинку, встановлення ліхтарів нічного освітлення у зелених зонах відпочинку із використанням  сонячної енергії тощо).

3.5. Розбудова, збереження та відновлення історично - культурної спадщини громади (ознакування, ремонт та реставрація пам’яток архітектури, встановлення інформаційних таблиць, тощо).

3.6. Створення оптимальних умов для занять спортом та фізичною культурою жителів громади – облаштування спортивних майданчиків та ігрових площадок (баскетбол, волейбол, бадмінтон, теніс), ігрових полів,  майданчиків для загальної фізичної підготовки)

3.7.  Інші суспільно-корисні соціальні проекти.


  1. 4. Механізм реалізації Програми

4.1.  Реалізація Програми муніципальної підтримки ініціатив громадян Глобинської міської територіальної громади на 2017 рік відбуватиметься шляхом проведення конкурсу на визначення кращих громадських ініціатив відповідно до Порядку, наведеному в Додатку 1.

4.2.  Відібрані Конкурсною комісією громадські ініціативи підлягають реалізації ініціаторами Проекту.


  1. 5. Порядок фінансування Програми

5.1.  Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету при умові співфінансування Проектів громадянами населених пунктів громади. Передбачений обсяг фінансування Програми з міського бюджету на 2017 рік становить 277,0 тисяч грн. Глобинська міська рада передбачає в міському бюджеті кошти в обсягах, необхідних для реалізації Програми.

5.2.  Фінансування одного Проекту з міського бюджету не повинно перевищувати 25,0 тисяч грн.

5.3.  Співфінансування учасників ініціативної групи (громадян населених пунктів громади) у розмірі не менше 10% від загальної вартості одного Проекту є обов'язковою умовою.

5.4.  Ініціативна група може долучати власних спонсорів до співфінансування. Сума співфінансування за рахунок спонсорських коштів необмежена.

5.5.  Головним розпорядником коштів міського бюджету залежно від цільової направленості Проекту виступають відповідні відділи виконавчого комітету Глобинської міської ради або сам  виконавчий комітет.

5.6.  Для укладення договору з виконавцями робіт чи надавачами послуг, залежно від виду робіт розробляється відповідна документація. Для підготовки даної документації запрошується уповноважена особа Проекту, спеціалісти профільних структурних відділів міської ради (далі - координатори проекту), які визначені відповідно до протоколу Робочої групи з відбору кращих ініціатив громади. За необхідності виготовлення спеціалізованої документації для ремонтних чи інших видів робіт технічні завдання направляються до проектних організацій. Замовником проектно-кошторисної документації є головний розпорядник коштів.

5.7.  Після укладення договору з виконавцями робіт чи надавачами послуг, уповноважена особа Проекту вносить кошти на рахунок підрядника (постачальника, виконавця) в розмірі 10% від загальної вартості даних робіт, що є обов'язковою умовою для початку робіт.

5.8.  Після завершення робіт, головний розпорядник коштів за погодженням з уповноваженою особою Проекту приймає роботи та підписує відповідні акти.

5.9.  Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів.

  1. 6. Моніторинг та оцінка виконання Програми

6.8.         Моніторинг виконання Програми містить інформацію про заплановані та фактичні обсяги фінансування, досягнуті результати.

6.9.  Дані, отримані в процесі моніторингу, є основою для складання Звіту про оцінку ефективності виконання Програми.

6.10.     Звіт про оцінку ефективності виконання Програми оприлюднюється на офіційному веб-сайті Глобинської міської ради до кінця першого кварталу року, наступного за звітним.

7. Очікувані результати виконання Програми

7.1.  Виконання Програми дозволить підвищити розуміння власної відповідальності громадян за розвиток міста та сіл через відчуття долученості до процесів створення та реалізації проектів.

7.2.  Виконання Програми стимулюватиме активізацію громадських ініціатив, спрямованих на залучення додаткових коштів на розвиток громади шляхом пошуку інших грантодавців, окрім муніципалітету.

7.3.  Виконання Програми забезпечить обізнаність громадян міста та сіл щодо можливостей реалізації ініціативних ідей, покращить рівень їх знань щодо процесів підготовки проектних пропозицій та їх реалізації.

7.4.  Виконання Програми сприятиме налагодженню конструктивної співпраці та довіри між громадянами і владою, підтвердить відкритість влади для громади.

7.5.  Виконання Програми дозволить врахувати думки та пропозицій громадськості у вирішенні пріоритетних завдань розвитку міста та сіл.

7.6.  Виконання Програми сприятиме розвитку інфраструктури міста та сіл, їх соціального, культурного, екологічного життя.

7.7.  Виконання Програми сприятиме підтриманню комфортного та прогресивного іміджу міста та сіл.
Ресурсне забезпечення

Програми муніципальної підтримки ініціатив громадян

Глобинської міської територіальної громади на 2017 рік                                                                                                                         (тис. грн.)

Обсяг коштів, які пропонується залучити  на  виконання програми

Всього коштів, тис. грн.

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:


277,0

міський бюджет

277,0

обласний, районний бюджети

-

кошти небюджетних джерел

-


ЗАХОДИ

Програми муніципальної підтримки ініціатив громадян

Глобинської міської територіальної громади

на 2017 рік

№ з/п

Перелік

заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела

фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

Очікуваний результат

1

Виготовлення буклетів, надання інформації в газеті «Зоря Придніпров’я» та через студію районного радіомовлення «Голос Глобинщини», публікація інформаційних матеріалів на веб-сторінці Глобинської міської ради

Лютий- квітень 2017

Відділ соціально-економічного розвитку та інвестицій, організаційний відділ виконкому

Міський бюджет

25,0

Ознайомлення громадян Глобинської ОТГ з можливостями щодо висунення ініціатив

2

Оголошення конкурсу ініціатив, друк оголошення в газеті «Зоря Придніпров’я», публікація оголошення на веб-сторінці Глобинської міської ради

травень-червень

2017

Відділ соціально-економічного розвитку та інвестицій


Міський бюджет

2,0

Доведення до відома жителів громади умов конкурсу

3

Проведення конкурсу Проектів ініціатив громадян та визначення переможців, опублікування результатів конкурсу на веб-сайті Глобинської міської ради

Червень-липень 2017

Відділ соціально-економічного розвитку та інвестицій


-

-

Визначення переможців конкурсу Проектів

4

Реалізація Проектів – переможців конкурсу

Липень-грудень 2017

Відділ соціально-економічного розвитку та інвестицій, відділ житлово-комунального господарства та благоустрою, відділ культури, спорту,  сім’ї та молоді,  відділ освіти виконкому міської ради


Міський бюджет

250,0

Підвищення розуміння власної відповідальності громадян за розвиток громади через відчуття долученості до процесів створення та реалізації проектів Сприяння розвитку інфраструктури міста, сіл, їх соціального, культурного, екологічного життя,

Секретар міської ради                                                                   С.В. Лазаренко


Додаток 1

до Програми муніципальної підтримки ініціатив громадян Глобинської міської територіальної громади на 2017 рік


Порядок

проведення конкурсу на визначення кращих громадських ініціатив

  1. 1. Загальні положення

1.1. Організатор конкурсу – відділ соціально-економічного розвитку та інвестицій виконкому Глобинської міської ради.

1.2. Конкурсна комісія, терміни для подання Проектів на конкурс та проведення голосування встановлюються розпорядженням міського голови.

1.3. Інформація про створення Конкурсної комісії розміщується на веб-сайті Глобинської міської ради, у газеті «Зоря Придніпров’я», не пізніше, ніж за 14 днів до затвердження її складу. До підписання розпорядження міського голови, є можливість включення до складу Конкурсної комісії по одному представнику від зареєстрованого об'єднання громадян, за їх заявами.

1.4. Окрім поданих заявок до складу Конкурсної комісії включаються: по одному представнику від міста, села, кожної постійної депутатської комісії міської ради, громадських організацій, ОСББ та від профільних відділів виконкому міської ради.

1.5. Організатор інформує жителів міста про прийом Анкет Проекту  не пізніше, ніж за 20 днів до його початку.

1.6. Час для подання Анкет не може бути меншим, ніж 30 днів.

1.7. Інформація про початок конкурсу з відбору кращих громадських  ініціатив розміщується на веб-сайті Глобинської міської ради, у газеті «Зоря Придніпров’я».

1.8. Анкети поданих ініціатив реєструватись та розглядатись не будуть у наступних випадках:

- коли анкети подані після завершення строку для їх подачі;

- коли зміст та обсяг поданих документів не відповідають вимогам, зазначеним у розділі 2 цього Порядку;

- коли кінцевий результат не є цілісним та не вирішує проблему від початку до кінця;

- коли у поданих анкетах виявлено недостовірну інформацію, яка стосується її автора та учасників ініціативної групи.

1.9. Загальна ідея ініціативи повинна бути у межах компетенції Глобинської міської ради.

2. Вимоги до заповнення анкет

2.1. Ініціативу може подавати громадянин міста Глобине та сіл міської громади, якому на момент заповнення анкети виповнилось повних 18 років та який зареєстрований у вищезгаданих населених пунктах. Якщо автору ініціативи не виповнилось 18 років, заповнити анкету може один із членів його родини.

2.2. Анкета ініціативи подається на бланку встановленого зразка (Додаток А). Анкета має містити докладний опис проблеми та спосіб її вирішення за допомогою ініціативи, що подається.

2.3. До Анкети ініціативи заявник обов'язково додає список осіб, які її підтримують і згодні співфінансувати Проект. Перелік учасників ініціативної групи має бути не менше 20 громадян міської громади, яким виповнилось повних 18 років (Додаток Б).

2.4. До Анкети ініціативи обов’язково додається орієнтовна вартість її реалізації (бюджет ініціативи) за встановленою формою (Додаток В).

2.5. Назва ініціативи повинна бути викладена лаконічно, в межах одного речення. Оригінальні назви ініціатив не повинні суперечити їх основній меті.

2.6. Заповнена анкета ініціативи не повинна перевищувати трьох сторінок.

2.7. Отримати бланк Анкети ініціативи з додатками можна відділ соціально-економічного розвитку та інвестицій виконкому Глобинської міської ради або скачавши його на сайті Глобинської міської ради.

2.8. Від одного громадянина може бути подано не більше двох ініціатив.

2.9. Один громадянин не більше, ніж двічі може бути учасником ініціативної групи.

2.10. Автор ініціативи не може бути у списку осіб, які підтримують ініціативу.

2.11. Заповнену Анкету з оригіналами усіх підписів та усіма можливими додатками (карти, фотографії, заяви та ін.) у письмовому та електронному (без підписів) вигляді автор подає у відділ соціально-економічного розвитку та інвестицій виконкому Глобинської міської ради.


3. Перевірка та оцінка анкет


3.1. Подані громадянами анкети ініціатив підлягають оцінці, яку здійснює спеціально створена розпорядженням міського голови Конкурсна комісія.

3.2. Оцінка ініціатив здійснюється у відповідності до:

- наявності чіткої мети, що не суперечить пріоритетам розвитку міста, законодавству України та принципам сталого розвитку;

-  можливості реалізації у поточному році;

-  розумності бюджету (обґрунтованість та реалістичність фінансових витрат);

- ступеню впливу та охопленій аудиторії;

-  наявності усієї необхідної документації.

3.3. У випадках виявлення неточностей або не повної інформації у анкеті ініціативи, Конкурсна комісія звертається до автора із проханням внести поправки або надати додаткову інформацію.

3.4. Автор ініціативи протягом трьох днів з дня отримання відповідного запиту, повинен надати Конкурсній комісії усю необхідну інформацію у письмовому вигляді.

3.5. Анкета не може бути виправлена чи доповнена більше, ніж один раз.

3.6. В рамках виконання Програми, ініціативи не можуть бути реалізовані у наступних випадках:

- коли бюджет ініціативи перебільшує розмір частки коштів з міського бюджету, вказаних у п.5.2. Програми;

- коли вони суперечать сталому розвитку міста;

- коли потребують співпраці з організаціями, з якими немає письмового погодження на таку співпрацю;

- коли витрати на обслуговування перевищують вартість реалізації ініціативи або утримання потребує значної суми коштів;

- коли загальна ідея суперечить чинному законодавству України.

3.7. За результатами оцінки усі затверджені Конкурсною комісією проекти ініціатив публікуються на веб-сайті Глобинської міської ради.

3.8. Ініціативи, котрі за результатами конкурсу не отримують фінансування, формують резерв Програми. У разі збільшення фінансування Програми з бюджетних коштів у поточному році ці ініціативи можуть бути реалізовані. До реалізації обираються ініціативи відповідно оцінкам, які вони отримали на засіданні Конкурсної комісії.

3.9. У випадку, коли за незалежних від ініціатора обставин реалізація ініціативи є неможливою, а кошти з міського бюджету уже виділені, можлива заміна заходів у рамках ініціативи. Нові заходи мають бути спрямовані на вирішенні тієї ж самої проблеми, що і обрана ініціатива, та не суперечити положенням Програми. Для внесення змін до ініціативи автор направляє лист-пояснення на ім'я голови Конкурсної комісії та додає необхідні документи. Конкурсна комісія на своєму засіданні розглядає заяву та виносить протокольне рішення.


  1. 4. Порядок впровадження та реалізації


4.1. Автори ініціатив, які стали переможцями конкурсу, інформуються про це протягом 3-х днів з моменту підрахунку та оголошення результатів конкурсу.

4.2. Конкурсна комісія визначає переможців конкурсу та відповідальних виконавців за кожен проект ініціативи, який потрапив до списку переможців, про що складається відповідний протокол. Виконавцями проектів є автор ініціативи за супроводом спеціаліста відповідного профільного відділу виконавчого комітету Глобинської міської ради.

4.3. Анкети ініціатив переможців із копією протоколу Конкурсної комісії направляються відповідним Головним розпорядникам бюджетних коштів для виконання у термін не пізніше  5-ти днів з дня завершення конкурсу.

4.4. Фінансовий відділ виконавчого комітету Глобинської міської ради здійснює фінансування Головного розпорядника бюджетних коштів у встановленому законодавством порядку.

4.5. Результати відбору Проектів залишаються відкритими для ознайомлення на веб-сайті міської ради.

4.6. Моніторинг та супровід реалізації Проектів здійснюється відповідним Головним розпорядником коштів.

4.7. Термін реалізації ініціативи -  до 31 грудня поточного року.

4.8. Автори ініціатив по завершенні своїх Проектів надають до Глобинської міської ради Звіт про реалізацію Проекту (Додаток Г), від п'яти якісних фото процесу реалізації та від п'яти якісних фото результатів. Звіти і фото надаються в електронному вигляді.Додаток А

до порядку проведення конкурсу на визначення кращих громадських ініціативАнкета Проекту (ініціативи)


Назва


П.І.П автора


Дата народження


Адреса реєстрації


Телефон


E-mail


Опис ініціативи (не більше однієї сторінки)


Очікуваний результат, вплив


Охоплення аудиторії


Термін реалізації (з  по)


Вартість проекту всього, грн.


Кошти міського бюджету (грн. та %), не більше 25 тис. грн.


Кошти ініціативної групи (грн. та %), не менше 10 %


Спонсорські кошти (якщо є, грн. та %)Гарантую фінансування Проекту коштами ініціативної групи в сумі_______________________________________ гривень.

*Я надаю свою добровільну та однозначну згоду (дозвіл) на обробку моїх персональних даних згідно Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VІ


____________                     _________________          ___________________________

дата                                      підпис                               П.І.Б. автора
Додаток Б

до порядку проведення конкурсу на визначення кращих громадських ініціативПерелік учасників ініціативної групи (не менше 20 осіб)


__________________________________________________________

(назва ініціативи)

Уповноважуємо_______________________________(ПІП) на підписання договорів, гарантійних листів та інших документів в рамках реалізації Проекту та гарантуємо фінансування Проекту коштами ініціативної групи в сумі _______________________________________________ гривень.


ПІП

Дата

НародженняАдреса

реєстрації

Телефон

Підпис*

1.

2.


* Вказавши ці дані, я надаю свою добровільну та однозначну згоду (дозвіл) на обробку моїх персональних даних згідно Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VІ


Додаток В

до порядку проведення конкурсу на визначення кращих громадських ініціатив


Бюджет ініціативи

________________________________________________________________

(назва ініціативи)Стаття витрат

Фінансування

ПриміткиМіський бюджет

ініціативна

група

спонсорські

кошти


1.


2.


Усього


Додаток Г

до порядку проведення конкурсу на визначення кращих громадських ініціативЗвіт про реалізацію Проекту


Назва Проекту


П.І.П автора


Мета


Дата початку та завершення виконання Проекту (фактичні)


Залучені організації та установи


Залучені волонтери


Використання коштів (фактичне):

-         міського бюджету;

-         ініціативної групи;

-         спонсорські кошти.


Цільова аудиторія Проекту, кількість громадян, що отримають користь від впровадження.


Чи досягнуто очікуваний результат


Коментарі


 
Цікава стаття? Поділися нею з іншими:

Додати коментар

Правила додавання коментарів

Шановні користувачі нашого сайту, переконливо просимо ознайомитись з правилами додавання коментарів.

Мови нашого сайту - українська та російська. Звертайте увагу на правопис. Використання трансліту (написання українських, російських слів символами латиниці) при написанні повідомлень допускається тільки в крайніх випадках. Правка коментарів, які відповідають правилам сайту, не проводиться.

В коментарях категорично заборонено:

1. лайки, нецензурні вирази;
2. порушень законів Конституції України, некоректних висловів щодо державних символів;
3. ознак ксенофобії та релігійної ворожнечі;
4. реклами, спаму, флуду тощо.
5. особиста образа.
6. поширення недостовірної інформації (коментар буде видалений до моменту надання доказів!)

Всі коментарі, що порушують правила, будуть видалені з посиланням на відповідний пункт правил!
Дякуємо за порозуміння.


Захисний код
ОновитиПошук по сайту

Фотогалерея

Глобинська міська рада